Neuropsychologie 1/ Fontys OSO module Master EN - 20 september 2017

Evenement aangemaakt doorOpmaat
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Opmaat
Inschrijving sluit op12 september 2017
 
LocatieOBS de Kikkenduut, Burg. Verwielstraat 65, Oisterwijk
Tijd15.30-19.00 uur
BijzonderhedenDit betreft een module uit de Master EN opleiding. Deze module bestaat uit vier bijeenkomsten: 20 september, 11 en 25 oktober en 8 november. Tijdens de bijeenkomsten wordt er voor soep en een broodje gezorgd.
 
SessieleiderDrs. Marcel van de Wiel
Sessieleider infoMarcel studeerde af aan de pedagogische academie in 1982 en werkte als leerkracht in het regulier en het speciaal onderwijs. Tijdens zijn werk studeerde hij verder en behaalde na het oso-diploma ook MO-A pedagogiek(1991) en de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek(1992). Tenslotte behaalde hij zijn doctoraal orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit, te Amsterdam (1994). Vanaf 1995 was Marcel werkzaam als orthopedagoog op PI-school Hondsberg. In 2000 maakte hij de overstap naar Fontys OSO. De belangrijkste thema’s in zijn werk zijn, orthopedagogisch denken en handelen, autisme, neuropsychologie en handelingsplanning. Dit laatste thema uit zich o.a. in de begeleiding van scholen met betrekking tot dit onderwerp. Hij is binnen Fontys OSO daarnaast manager kwaliteitszorg. Laatste publicatie -Wiel, M.C.W.M van de. (2016). Executieve functies in de klas. Maak leren sterk. Dordrecht, Instondo.
Voor wieLeerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Gedrag en leerprestaties van de mens worden bepaald door de werking en de informatieverwerking van de hersenen. Als leerkracht heb je in je werk dagelijks te maken met aspecten van informatieverwerking, zoals aandacht, geheugen, taalontwikkeling, prikkelgevoeligheid, planning, motivatie en emoties. Soms zal dit expliciet aan de orde zijn wanneer er sprake is van een neuropsychologische problematiek, meestal is het impliciet aan de orde wanneer je bijvoorbeeld inzoomt op de leerstijl van leerlingen. De hersenen ontwikkelen zich aan de hand van de omgeving (‘Context shapes the brain’).
Zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn belangrijk voor deze ontwikkeling, dus prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de hersenrijping. Dat betekent dat je als leerkracht invloed uit kunt oefenen. Welke invloed is dat dan? Daarvoor is het eerst nodig inzicht te hebben op de werking van de delen van de hersenen. We bekijken de hersenen naar opbouw, de functiegebieden, de samenwerking tussen deze gebieden en naar mogelijke hersenfunctiestoornissen. Daarnaast kijken we naar de consequenties van het (dis)functioneren van de hersenen voor het onderwijs, maar zeker ook naar de mogelijkheden die we hebben in het onderwijs om gebruik te maken van de kracht van het brein.

Tijdens de bijeenkomsten wordt naast theorie gebruik gemaakt van ervaringen en vragen van studenten en wordt een beroep gedaan op je reflectief-onderzoekende houding.

Voorbereiding op de bijeenkomsten maakt de leerervaring rijker. Er wordt van je gevraagd je eigen praktijk in te brengen. In deze module proberen we het gedrag en het leren van kinderen op neuropsychologische wijze te verklaren, te begrijpen en te kunnen gebruiken.

De volgende thema’s komen in deze module aan de orde:

Deelnemers ontvangen na afloop (bij aanwezigheid van minimaal 75%) een certificaat van deelname met de code register leraar.nl. Daarnaast krijgen deelnemers een gastaccount bij Fontys OSO zodat zij toegang hebben tot de digitale moduleportal van NEU1. Op de moduleportal staan de materialen die van belang zijn voor de module en per bijeenkomst de doelen, inhoud en literatuur (artikelen, links) die aan bod komen. De modules NEU1 is een module uit het programma van de Master Educational Needs (Master EN). De mogelijkheid bestaat om de modules uit de Master EN los te volgen. Wanneer je op een later moment besluit je als student voor de Master EN in te schrijven kun je de gevolgde modules inzetten.