Pedagogische Tact (maandagtraject) - 27 november 2017

Evenement aangemaakt doorXpect Primair
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Xpect Primair
Inschrijving sluit op12 oktober 2017
 
LocatieFacultyClub Tilburg
Tijd09.30 - 15.30 uur
BijzonderhedenHet traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 09.30 - 15.30 uur: 27 november 2017, 15 januari 2018, 26 februari 2018, 9 april 2018 en 4 juni 2018. Bekostiging is bovenschools. Validatie lerarenregister met 50 RU.
 
SessieleiderAnniek Verhagen, Loes Bastianen-Temmink en Nicole Wouters
Sessieleider infoAnniek is docent Pedagogische Tact vanuit het NIVOZ. Loes en Nicole zijn ambassadeurs en mede-docenten vanuit Xpect primair.
Voor wieleerkrachten, IB'ers, pedagogische medewerkers BSO die hun pedagogisch handelen willen verdiepen.

Pedagogische Tact: het goede doen op het juiste moment. Ook in de ogen van leerlingen.

Onderwijswerk is mensenwerk. Werk van hoofd, hart en handen, werk waarbij jij als leraar je eigen instrument bent. Dat zet je niet even om in indicatoren en cijfers. Maar daar begint wel het gesprek. Welke leraar wil ik voor mijn leerlingen zijn en welke niet, wat kan ik of wat moet ik misschien verder ontwikkelen, hoe weet ik dat ik goed met mijn leerlingen omga? Je leerlingen en hun ontwikkelings- potentieel is jouw werkmateriaal. Daar spring je heel zuinig mee om. Die vragen zijn dus wel terecht en blijven dat, ook al ben je heel ervaren voor je gevoel.

Pedagogische tact zou je kunnen beschouwen als de toetssteen voor de kwaliteit van de omgang met je leerlingen. Lukt het je om hen goed te begrijpen, goed te ‘verstaan’? Hoe merk je dat? Past je gedrag naar de leerlingen toe bij wat zij nodig hebben? En hoe weet je wat zij nodig hebben? Deze en vergelijkbare vragen worden bij wijze van spreken in één keer beantwoord in pedagogisch tactvol gedrag; je leerlingen laten je al snel weten of jouw antwoord meer of minder geslaagd was (als je goed kijkt en luistert). In het bijzonder geldt die subtiliteit van verstaan en goed reageren voor de opvallende kinderen.

Het traject Pedagogische Tact is een persoonlijk ontwikkelingstraject van jou als leraar, ib-er of pedagogisch medewerker. Tijdens het traject maakt iedere deelnemer een (groei)proces of proces van bewustwording door.

Het traject bestaat vooral uit eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties. De trajectdocenten dragen zorg voor een veilige sfeer, geven richting, bemiddelen nieuwe ervaringen en ondersteunen bij het vinden van een manier om met het onderwijssysteem en zijn eisen om te gaan. Zij wijzen ook de weg naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken.

Tussen de bijeenkomsten wordt in de eigen praktijk van alledag gewerkt aan concrete opdrachten als onderdeel van het eigen ontwikkelingsproces, dus niet ter beoordeling. Het traject wordt afgesloten met een presentatie waarin men zijn eigen ontwikkeling verwoordt en verbeeldt.


De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50RU (traject van 25 uur). Er is ook een traject op donderdagen. De inhoud is hetzelfde als dit traject. Mochten er voor beide trajecten te weinig aanmeldingen zijn dan voegen we ze samen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met nicole.wouters@xpectprimair.nl

Inschrijven >>