13 april 2016

Studiedag Hoe haal je het in je hoofd

Evenement aangemaakt doorPlein013
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op10 april 2016
 
LocatieFontys Pabo Tilburg
Tijd15.00-21.00 uur
BijzonderhedenU kunt gratis parkeren op het terrein van Fontys zelf of voor €1,- bij de euroscoop.
 
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

Tijdens de studiedag "Hoe haal je het in je hoofd", hebben we een aanbod gericht op Wetenschap, technologie en (hoog)begaafdheid.

Het algemene programma raakt alle drie deze domeinen. Daarnaast hebben we nog workshops die specifiek gericht zijn op wetenschap & technologie of (hoog)begaafdheid.
We hebben twee workshoprondes. Je kunt dus twee workshops kiezen uit het aanbod dat er is. TechniekRijk hebben we ook als workshop ingepland, zodat je tijdens een workshopronde op je gemak de markt kunt bekijken. Op alle pauzemomenten is het ook mogelijk TechniekRijk te bezoeken.

Deze dag is bedoeld voor iederen die meer wil weten van een van deze drie onderwerpen. Het aanbod is gericht op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.

De studiedag wordt georganiseerd door een aantal partijen die zich gezamenlijk inzetten voor Talentontwikkeling in de Regio Tilburg. Te weten:
TechniekRijk (PPTMB), Plein013, Fontys HKE, T-Primair en Wetenschapsknooppunt Brabant

Het programma ziet er als volgt uit:

Opzet van de studiemiddag/avond:
15.00 uur: Inloop
15.30 uur: opening
15.45 uur: keynote door Kris Verbeeke
16.15 uur: wisseltijd
16.30 uur: workshopronde 1
17.30 uur: pauze (inclusief eten, TechniekRijk is nu ook vrij te bezoeken).
18.45 uur: workshopronde 2
19.45 uur: wisseltijd
20.00 uur: keynote door Herman de Regt
20.30 uur: afsluiting
21.00 uur: einde studiedag

Workshops

Workshop naam Workshopleider(s)

1. Ik volg deze ronde geen workshop

2. Ik volg deze ronde geen workshop
Marieke Hopman

De recente populariteit van het onderzoekend en ontwerpend leren valt onder de trend binnen het onderwijs, waarbij er steeds meer nadruk wordt gelegd op de leerervaring van de individuele leerling. Key concepts hierbij zijn intrinsieke motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

OOL vraagt om een andere positie van de docent, en om een andere machtsverhouding tussen docent en leerling. Waar eerder de docent bepaalde wat er precies gebeurde in de klas, wanneer en hoe, is nu het idee om de leerling hierover mee te laten beslissen. Aan de andere kant bewaakt de docent nog steeds het curriculum en de veiligheid in de klas. Dit levert een mogelijke spanning op; wat bijvoorbeeld als een leerling alleen wil spelen? En hoe kun je een leerling sturen in zijn onderzoek, zonder alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen?

In de workshop bespreken we de relatie tussen docent en leerling tijdens de OOL-les. Dit doen we aan de hand van concrete situaties en dilemma’s die hierbij naar voren kunnen komen. Ook worden er praktische oplossingen en materialen aangereikt.

De fundamentele vragen onderliggend aan de concrete cases, zijn: hoe zit het nu met autoriteit in de klas? Wie bepaalt wat, en hoe kunnen we dit concreet vormgeven in het onderwijs?

Filosoof Marieke Hopman werkt momenteel aan een PhD onderzoek naar rechten van kinderen, waarbij één van de case-studies zich richt op het recht op educatie. Marieke is sterk geïnteresseerd in machtsverhoudingen rondom kinderen; wie neemt de beslissingen, en wat is de rol van (de stem van) het kind? Voor meer over haar onderzoek, zie www.kinderrechtenonderzoek.nl

Stefan Haak

In deze workshop wordt nader gekeken naar het compacten en verrijken in de klas. Samen met de deelnemers brengen we in kaart hoe compacten en verrijken wordt ingezet op de verschillende scholen. Daarna bekijken we hoe compacten en verrijken vanuit de literatuur beschreven wordt en zoeken we naar mogelijkheden voor verbetering/optimalisering binnen de eigen school/klas. We gaan in deze workshop concreet aan de slag met hoe je compacten en verrijken kunt organiseren in je groep.

Deze workshop is vooral geschikt voor leerkrachten uit het primair onderwijs.

Niveau van de workshop: voor leerkrachten die beginner zijn op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Stefan Haak is leerkracht en orthopedagoog en werkzaam bij OnderwijsZorgTeam. Hij werkt als ambulant begeleider bij het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen van Plein013 en draait een orthopedagogische plusklas, Intermezzo.

Floor Raeijmaekers

Onderpresteren is een hardnekkig en lastig probleem. (Hoog)begaafde kinderen die ooit stonden te trappelen om naar school te gaan, lijkt het niet te lukken om de prestaties te leveren die je van hen mag verwachten. Je gaat daardoor misschien twijfelen aan hun kunnen of je stelt je verwachtingen onbewust naar beneden bij. Helaas veroorzaakt dit vaak alleen maar meer problemen.

Tijdens deze workshop worden de verschillende oorzaken van onderpresteren besproken. Daarnaast krijg je concrete handvatten om de strijd aan te gaan met onderpresteren. Je leert wat je als leerkracht of begeleider kunt doen op het gebied van je onderwijsaanbod en de communicatie met het kind. Ook maak je kennis met een zes stappen plan om onderpresteren terug te draaien.

 

 

 

 

Drs. Floor Raeijmaekers is ECHA Specialist in Gifted Education en eigenaar van Het TalentenLab. Het TalentenLab verzorgt workshops en trainingen, adviseert scholen en leerkrachten en begeleidt (hoog)begaafde kinderen. Floor is de bedenker van Fixie & Growie en medeoprichter van Platform Mindset. Ze is kindercoach en Blij Met Mij! trainer. Samen met haar dochter schreef ze het boek 'Hartstikke Hoogbegaafd!'.

www.hettalentenlab.nl | www.fixiegrowie.nl | www.platformmindset.nl

Facebook: Talentenlab | PlatformMindset | Growth Mindset international (groep) | Hbnatuurlab | HBersmetlef

Sven Mathijssen

Op internet is veel te vinden over het thema hoogbegaafdheid, maar het is niet eenduidig. Hoe ga je dan aan de slag met hoogbegaafde leerlingen? Wie zijn ‘de hoogbegaafde leerlingen’ eigenlijk?

In deze lezing zullen enkele modellen worden besproken die kunnen helpen bij het in kaart brengen van getalenteerde leerlingen én hun omgeving. Daarnaast zal concreet aan bod komen wat belangrijk is om te doen met het oog op signalering, verrijking en begeleiding – en wat je juist niet moet doen!

Een uur is te weinig om volledig klaargestoomd te worden als specialist die kan bieden wat getalenteerde leerlingen nodig hebben, maar na dit uur beschik je in ieder geval over een basis van waaruit je kunt vertrekken bij het signaleren, verrijken en begeleiden van deze leerlingen.

Niveau van de workshop: voor leerkrachten die beginner zijn op het gebied van werken met (hoog)begaafde leerlingen.

Sven Mathijssen is ontwikkelingspsycholoog bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Hij is werkzaam in de adviespraktijk van het CBO (psychologische onderzoeken, begeleidingstrajecten), verricht statistische analyses ten behoeve van de CBO-groepsscreeningen en is bij de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education betrokken als docent voor de Theoretische Inleiding en als scriptiebegeleider. Daarnaast geeft hij lezingen over (hoog)begaafdheid en gerelateerde onderwerpen.

 

Momenteel doorloopt Sven een promotietraject als externe promovendus bij Tilburg University. In het kader van zijn promotieonderzoek, analyseert hij de tekeningen van (jonge) hoogbegaafde kinderen. Dr. Lianne Hoogeveen (hoofd CBO) en dr. Max Feltzer (Tilburg University) zijn bij de benodigde onderzoeken betrokken als copromotoren. Prof. dr. Jaap Denissen is de promotor bij dit traject.

Marita van den Hout

Hoe herken je de hoogbegaafde beelddenker?
Wat heeft de hoogbegaafde beelddenker nodig?
Welke materialen kan je gebruiken ter ondersteuning van de beelddenker in de klas?

Marita is gespecialiseerd in het begeleiden van onderpresterende begaafde beelddenkers. Zij doet beelddenkonderzoeken en signaleert begaafde beelddenkers. Daarnaast is zij remediaal specialist en remedieert de begaafde beelddenker zodat deze zijn manier van leren ontdekt en daarmee weer mee kan gaan doen in het reguliere onderwijs.

Leren van jouw weg is het motto geworden van Beren van jouw weg.

Ellen Rohaan

In deze sessie kunt u ervaren hoe u in de praktijk onderwijs verzorgd volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Na een korte introductie van deze werkwijze en informatie over hoe de studenten van FHKE worden opgeleid hierin, zult u zelf een les volgens de didactiek van het onderzoekend leren ondergaan. Tussendoor krijgt u tips en adviezen over hoe u op deze manier met uw eigen klas aan de slag kunt. 

Ellen Rohaan is projectleider van het project O&O21, dat is gericht op de invoering van onderzoekend en ontwerpend leren in het curriculum van de pabo.

Yves Houben

Tijdens de sessie kom je in aanraking met onderzoekend en ontwerpend leren via de onderzoeks- en ontwerpcirkel. Naast een klein stukje uitleg gaan we aan er mee aan de slag om met name te ervaren hoe je dit in de klas kunt toepassen.

Programmamanager Techniek&Ik

Jorus Rompa

Kinderen zijn de meest nieuwsgierige mensen op aarde. Ze vragen maar raak, kennen geen kaders en hebben die ook (nog) niet. Bij ons volwassenen is dat een ander verhaal. Ervaar hoe het is om - middels een spelvorm - tegen je eigen (denk)kaders aan te lopen, hoe je die kaders zal moeten loslaten en wat voor (pedagogische) visie je hier mee kunt openen. Onderzoekend en ontwerpend leren pur sang!

Starter (pedagoog)
Wetenschapsknooppunt Brabant

Jan van Nuland

De inhoud is geschikt voor elke leerkracht die (hoog) begaafde kinderen passend onderwijs wil bieden in zijn of haar klas, maar ook voor plusklasbegeleiders. Het uur bestaat afwisselend uit centrale momenten en werken in groepjes van 2 of 4 deelnemers. Afhankelijk van het aantal reacties zullen we samen in onderstaande volgorde min. 2 blokjes en max. 4 blokjes doorlopen.

Theoretische achtergrond: Soorten feedback (Hattie, e.a.) en effectieve feedback (Dweck, e.a.)

Feedback en reflectie (1): aanpak “duo van de week” met “denksport” opdrachten
Feedback en reflectie (2): aanpak “intervisie met video” met een samenwerkingsopdracht
Feedback en reflectie (3): aanpak “toetsing kennisconstructie” met mindmap.

Jan is bekend van de update van de DVL, zijn LOOD-lijst. Hij is o.a. oprichter en inhoudelijk ondersteuner van tientallen plusklassen in Noordoost Brabant. Verder verzorgt hij (bij)scholing van teams als het gaat om passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen

Florien de Brouwer - projectleider basisonderwijs stichting C3

Tijdens deze workshop ervaar je hoe je een leuke activiteit als een proefje verder uitbreidt tot een les of middag onderzoeken of ontwerpen. Je gaat zelf aan de slag met doe-activiteiten en ervaart zelf hoe je met de materialen nog meer kunt ontdekken, onderzoeken en/of ontwerpen. Ook besteden we aandacht aan de koppeling van W&T met andere vakken zoals taal en rekenen.

Aan het einde van de workshop krijg je handvatten en lesopzetten mee om direct de volgende dag in je klas aan de slag te gaan.

In principe zijn de activiteiten uitgewerkt voor groep 5 t/m 8. In onze ervaring zijn de activiteiten ook uitstekend uit te voeren in de onderbouw.

Florien is een enthousiaste Scheikundige met ruime ervaring in het basisonderwijs. Zij weet hoe je activiteiten en lessen organiseert voor kinderen waarin zij kennis maken met de chemie in hun dagelijks leven en hoe je hun onderzoekende en probleemoplossende houding stimuleert.

Marion van der Burght

Samen met Marion wandel je over TechniekRijk. Je doet inspiratie op, krijgt informatie en al je vragen worden beantwoord. Je weet zeker dat je niets mist van deze markt!

De rondleiding is gericht op het primair onderwijs.

Leerkracht basisonderwijs, mede-eigenaar en – oprichter Techniek-rader, al 3 jaar enthousiast deelnemer van TechniekRijk.
Een enthousiaste leerkracht die in haar eigen groep veel activiteiten organiseert omtrent Wetenschap en Techniek en dit weet te integreren binnen haar dagprogramma.

Daarnaast veel kennis en ervaring heeft van en met Techniekaanbieders.

Jo Verlinden

We blijken geen helden te zijn als het om versnellen gaat!  We zijn eerder schijterds! Goede informatie helpt echter.

Versnelling staat bij scholen laag op de agenda. Volgens een inspectierapport versnelde slechts 0,5% van de leerlingen in schooljaar 2012-2013.

Het versnellen van excellente leerlingen is echter aanzienlijk effectiever dan alleen verrijking. Versnelde leerlingen laten een sterkere cognitieve groei zien, hebben meer ambitie om ‘door te leren’ en nemen niet minder deel aan het sociale verkeer. Echter geen versnellen zonder verrijken.

Versnellen is niet geschikt voor elke (hoog)begaafde of excellente leerling. Een zorgvuldige afweging is daarom noodzakelijk.

De beslissing over verrijken en/ of versnellen is altijd maatwerk.

Als hulpmiddel bij deze afweging is recentelijk de versnellingswijzer (Verlinden, J. Oostindie, B. Bouwman, N. Ottink, M.(2014) ontwikkeld.

In deze workshop gaan we in op de voors en tegens van versnelling en kijken we naar de inzet van de versnellingswijzer.

Jo Verlinden is senior adviseur BCO –Onderwijsadvies en kwartiermaker ‘toptalenten’ in het PO. Jo is medeauteur van ‘De versnellingswijzer’, die is ontwikkeld door School aan Zet.

Katrien Verberne

In deze sessie gaat u a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld zelf aan de slag met vragen stellen. Er wordt afgesloten met een stukje theoretische achtergrond over diverse vragen en de specifieke vragen die een rol spelen bij de didaktiek van onderzoekend en ontwerpend leren.

 

 

 

 

 

 

Katrien Verberne, docent wetenschap, natuur & techniek, opleidingsdocent op de pabo (FHKE).

Dolf Janson

Waarom zou je je als leerling inspannen de goede antwoorden op te schrijven, als alles al in antwoordenboekjes of gewoon in de tekst boven de vragen gedrukt of op je tablet geprogrammeerd staat? Waarom moet je instructies volgen waarin alles al wordt verklapt en voorgekauwd? Waarom... Zo zijn er nog veel vragen te stellen bij de praktijk die veel leerlingen dagelijks meemaken. Is het doel van basisonderwijs: in staat zijn de toets goed te maken? In deze sessie gaan we na hoe het anders kan: actieve zelfdenkende leerlingen, een grotere rol voor informeel leren, leraren die zelf kiezen vanwege hun leerlingen en niet slaafs hun methode volgen. Geinspireerd door deze benadering kun je het vast niet laten om het ook anders te gaan proberen. Zelf denken helpt, ook bij leraren.

Daltonopleider, specialist talentontwikkeling, uitgever spellingmethode, Expert School aan Zet, auteur
www.janson.academy 
www.hettaallab.nl