29 maart 2017

Studiedag Hoe haal je het in je hoofd, to the point

Evenement aangemaakt doorPlein013
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op26 maart 2017
 
LocatieFontys HKE Tilburg, Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg
Tijd15.00-20.00 uur
BijzonderhedenEr wordt voor een broodje gezorgd. Er kan gratis geparkeerd worden op het parkeerterrein naast het gebouw. Als deze vol is, kan er voor €1,- bij de Euroscoop geparkeerd worden.
 
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

Tijdens de studiedag "Hoe haal je het in je hoofd, to the POINT", hebben we een aanbod gericht op Wetenschap, technologie en (hoog)begaafdheid.

Het algemene programma raakt alle drie deze domeinen. De keynote wordt verzorgd door Lianne Hoogeveen, voormalig directeur van Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Daarnaast hebben we nog workshops die specifiek gericht zijn op wetenschap & technologie of (hoog)begaafdheid.
We hebben acht verschillende workshops die twee keer (twee rondes) worden aangeboden. Je kunt dus twee workshops kiezen uit het aanbod dat er is. Tegelijkertijd vindt ook TechniekRijk plaats. Op alle pauzemomenten is het dus mogelijk TechniekRijk te bezoeken. Als je alleen naar TechniekRijk wilt en geen workshops wilt volgen, kun je je inschrijven voor TechniekRijk.

Deze dag is bedoeld voor alle professionals die meer willen weten over een van deze drie onderwerpen. Het aanbod is gericht op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.

De studiedag wordt georganiseerd door een aantal partijen die zich gezamenlijk inzetten voor Talentontwikkeling in de Regio Tilburg. Te weten:
TechniekRijk (PPTMB), Plein013, Fontys HKE, POINT, T-Primair en Wetenschapsknooppunt Brabant

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur: inloop
15.30 uur: welkom / opening: Ton of Anouke 
15.45 - 16.15 uur: Keynote: Lianne Hoogeveen
16.30 - 17.30 uur: workshopronde 1
17.30 - 18.30 uur: pauze / TechniekRijk
18.30 - 19.30 uur: workshopronde 2
19.30 - 20.00 uur: mogelijkheid om nog over de markt te lopen
20.00 uur: einde studiedag

Workshops

Workshop naam Workshopleider(s)
Yves Houben

Tijdens de workshop doorlopen we een ontwerpproces waarbij er extra aandacht is voor creatieve denktechnieken. Aan bod komen een aantal praktische hulpmiddelen en relevante keuzes die je kunt maken in de klas.

Kortom: Zelf ervaren en dat meenemen voor je eigen (toekomstige) groep.

Yves is expert op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. Hij is betrokken geweest bij het Wetenschapsknooppunt Brabant, Techniek&ik en vele (docent)ontwikkelteams in de Brainport regio.

Jan van Nuland, Talent3xl.nl

Een groeiportfolio is een portfolio waarin de groei van het kind zichtbaar wordt gemaakt. We gaan in deze workshop zelf in groepjes aan de slag met het opzetten van zo’n portfolio dat je ook meteen in je onderwijs wilt en kunt gaan gebruiken. (Voor degenen die al een groeiportfolio hebben, gaat het om het zetten een stap om hun portfolio verder te verbeteren.) We doen dit in 6 stappen en de workshopleider zorgt  voor voorbeelden en materialen die hierbij ondersteunen:

1. Wat wordt het kader van de groei die we in beeld willen brengen?
Bijv. Hoofd, hart en handen of juist een ander kader.

2. Wat gaan we (laten) verzamelen om de groei in beeld te brengen?
Bijv. tip en top kaartjes, Classdojo feedback, foto, film, werkstuk of..

3. Hoe gaan we dit verzamelen?
Bijv. de rol van het kindgesprek hierbij.

4. Hoe moeten we alles ordenen en presenteren zodat groei zichtbaar wordt?
Bijv. moet er met grafieken gewerkt worden of kan het anders?

5. Hoe gaan we de rollen verdelen: wat doen en mogen de kinderen, de ouders en wijzelf?

6. Hoe kunnen we dit portfolio duurzaam maken, zodat het lang mee kan? 

Jan is bekend van de update van de DVL, zijn LOOD-lijst en materialen die daaruit voortvloeien: het Groeiboekje, de Groeiboom, het Groeiportfolio,  nieuwe denksleutels, spellen, enz.

Hij is o.a. oprichter en inhoudelijk ondersteuner van tientallen plusklassen in Noordoost Brabant. Verder verzorgt hij (bij)scholing van teams als het gaat om passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen.

Lisa E. Rombout

In deze workshop gaan we aan de slag met de programmeertaal Scratch, een gemakkelijke taal speciaal ontworpen voor kinderen en beginners in het programmeren. Scratch is zeer geschikt om games of animaties in te maken en zo spelenderwijs de beginselen van het programmeren te leren.

Tijdens de workshop wordt uitgelegd hoe Scratch werkt, wat de mogelijkheden zijn voor gebruik in het basisonderwijs. Er worden ook een aantal fundamentele aspecten van coderen uitgelegd, en er is uitgebreid de ruimte om zelf met het maken van een game aan de slag te gaan.

 

PhD kandidaat op Tilburg University in het vakgebied ‘Cognitive science & artificial intelligence’. Organiseert Code Brabant, een initiatief van de universiteit om kinderen te leren programmeren. Organiseert daarnaast ook Creative Coding Amsterdam en Creative Coding Tilburg, meetups voor volwassenen die op een creatieve manier met code bezig zijn

Wendy van Beurden

Heb jij een leerling die uitdagingen uit de weg gaat? Ken je een kind dat bij tegenslag snel opgeeft en dat inspanning leveren compleet nutteloos vindt? Heb jij een leerling die nuttige kritiek negeert en het succes van anderen als bedreigend ervaart? Grote kans dat deze leerlingen belemmerd worden door een fixed mindset. De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over hun  intelligentie, talenten en kwaliteiten. Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een  passie voor leren.

In deze workshop zijn theorie en praktijk verweven. Aan de hand van de theorie ondervind je zelf wat je mindset voor jou betekent in het dagelijks leven. Aan de hand van praktische tips en oefeningen leer je wat je kunt doen om een groei mindset te ontwikkelen bij jezelf en de kinderen in je klas.

Wendy van Beurden is specialist hoogbegaafdheid en leerkracht in het basisonderwijs.
Zij begeleidt plusklassen voor hoogbegaafde kinderen. In 2011 is Wendy afgestudeerd als Master SEN specialist hoogbegaafdheid en in 2015 heeft zij de opleiding gevorderde talentbegeleider bij Novilo met succes afgerond.

Wendy heeft een advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren: Dubbel Plus. Met Dubbel Plus verzorgt zij workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders en begeleidt zij kinderen individueel.  Wendy is daarnaast werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen (Plein 013) en de Talentklas. Ze is de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7!

Drs. Virginie Gmelich Meijling – van Dooren

In de Workshop Onderzoekend & Ontwerpend Leren met De Techniek Torens en de Pittige Plus Torens wordt ingegaan op 3 vragen.

Ten eerste: Wat is Onderzoekend & Ontwerpend Leren eigenlijk? Ten tweede: Wat zijn De Techniek Torens/Pittige Plus Torens?

Ten derde: Hoe kan ik Onderzoekend & Ontwerpend Leren toepassen met de lessen van de Techniek Torens/Pittige Plus Torens?

Deze workshop is gericht op de dagelijkse lespraktijk en zowel geschikt voor mensen die De Techniek Torens en/of de Pittige Plus Torens nog niet kennen, als mensen die De Techniek Torens en/of de Pittige Plus Torens al in hun school gebruiken. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van al uw (praktische of theoretische vragen).

 

Virginie Gmelich Meijling is de eigenaar van Creative Kids Concepts en de ontwikkelaar De Techniek Torens (techniekonderwijs), de Pittige Plus Torens (excellentieonderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) en Het KunstKabinet (voor kunst- en cultuuronderwijs).

Daarnaast geeft zij regelmatig (team)cursussen met de thema’s ‘Onderzoekend & Ontwerpend Leren’, ‘21st Century Skills’, ‘Meer- en Hoogbegaafdheid’ en ‘Kunst & Cultuuronderwijs’.

Annelies van Helvoort

TechniekRijk 2017

Een “Wetenschap en Techniek”- markt waar je inspiratie opdoet, in gesprek gaat met aanbieders, good-practices van andere scholen kunt zien en horen, de laatste ontwikkelingen kunt bewonderen en alle info die je maar kunt bedenken tegenkomt. Kortom een markt die je niet wilt missen.

Arno Verweij

In deze workshop gebruik je eenvoudige proefjes van Proefjes.nl als startpunt voor onderzoekend leren. Je ervaart hoe uitdagend onderzoekend leren is en hoe makkelijk het is toe te passen in de klas.

Arno Verweij is voorzitter van Stichting Proefjes en mede-oprichter van de website Proefjes.nl in 2004. Hij schreef het Proefjesboek in 2015.

Jo Verlinden

Versnellen is een zeer effectieve maatregel. Kinderen die versneld zijn, lopen echter sterk het risico dat ze na een jaar of nog korter wéér toe zijn aan versnellen.  zo kunnen ze hun sociale context kwijtraken. Het is de vraag of je vaker moet versnellen. Moet je niet meer doen?

Met behulp van verrijking kun je temporiseren en verdieping aanbrengen. Verrijking en verdieping kan op vele manieren. Hoe doe je dat? Wat gebruik je daarvoor? Welke eisen stel je aan de materialen?

Door de versnellingswijzer in te vullen krijg je veel informatie over de onderwijsbehoefte van leerlingen en hoe ze leren. Kun je erbij aansluiten? Kun je ‘matchen en stretchen’?  

Verrijken en verdiepen is ook kijken naar de denkvaardigheden van kinderen.  Je helpt hen leerstrategieën expliciteren en te borgen. Daarmee verdiep je hun leren enorm.

In deze workshop gaan we in op versnellen en verrijken met het accent op verrijken.

Als een geschikt voorbeeld van een (digitaal) verrijkingsprogramma wordt aan Acadin gerefereerd.

Jo Verlinden is senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies in Venlo, met veel wortels in het primair onderwijsKernactiviteiten:
Advisering m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid;
Talentonwikkeling; gewezen kwartiermaker (top)talent PO in Limburg en Brabant;
Acadin Ambassadeur;
Onderzoekend en ontwerpend leren.

Praktijkmens
Mijn adagium! Werk oplossingsgericht.  De mens staat centraal maar resultaten tellen!

Marita van den Hout

Waarover praten we als we het hebben over hooggevoeligheden bij de begaafde leerling?
Wat is het verschil tussen hoogintelligent, hoogbegaafd en creatief begaafd?
Waarom lukt het de ene hoogbegaafde leerling wel om mee te draaien in ons onderwijssysteem en de andere hoogbegaafde leerling niet?

Deze vragen worden uitgelegd n.a.v. de Theorie van de positieve desintegratie van Dabrowski, waaronder de 5 hooggevoeligheden vallen die wij gebruiken om hoogbegaafden te kunnen signaleren.

Marita is gespecialiseerd in het begeleiden van onderpresterende creatief/hoogbegaafde leerlingen.

Zij gebruikt o.a. het beelddenkonderzoek om creatief hoogbegaafde leerlingen te signaleren. Als remediaal specialist remedieert zij de begaafde beelddenker zodat deze zijn manier van leren ontdekt en daarmee weer mee kan doen in het reguliere onderwijs.

Marita is de oprichter van de educatieve crisiopvang in Tilburg voor hoogbegaafde leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen in het reguliere onderwijs en even een rustige plek nodig hebben om weer tot leren te komen.

Leren van jouw weg is het motto geworden van Beren van jouw weg.