07 november 2017

Presentatie verschillende signaleringsinstrumenten voor hoogbegaafdheid

Evenement aangemaakt doorPOINT
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van POINT
Inschrijving sluit op1 november 2017
 
LocatieBasisschool De Vonder, Kloosterlaan 32, 5066 AN Moergestel
Tijd16.00-18.00 uur
 
SessieleiderDesirée Houkema, Fanny Cattenstart en Marco Sombroek
Sessieleider infoDesirée Houkema (hoogbegaafdheid in zicht) Fanny Cattenstart (Knappe Kleuters) Marco Sombroek (DHH)
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst laten we de aanbieders van verschillende signaleringsinstrumenten voor hoogbegaafdheid antwoord geven op de volgende vragen m.b.t. hun instrument:

Wat willen jullie bereiken met het instrument?
Hoe kan het instrument de leerkrachten helpen?
Wat kun je vertellen over de visie achter dit systeem?

De volgende aanbieders presenteren hun signaleringsinstrument:

(Hoog)begaafdheid in zicht
Knappe Kleuters
DHH

 

Meer info over de verschillende instrumenten vind je hier:
Hoogbegaafdheid in zicht:

http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/screening

Het signaleringsinstrument ‘Knappe Kleuters’

Knappe Kleuters is een signaleringsinstrument voor en door professionals, om het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong vroeg te signaleren.
Het bestaat uit een theoriegedeelte over begaafdheid, een praktijkgedeelte waarmee je een knappe kleuter kunt signaleren bij instroming in de basisschool,
en een verdiepingsgedeelte met waardevolle achtergrondinformatie. Een zeer complete map dus, waarmee een stevige signalering in de onderbouw
neergezet wordt in school. De map stelt je in staat om anders naar knappe kleuters te kijken, je leert deze kinderen ZIEN.

DHH:
Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Alle leerlingen op uw school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de begaafde leerlingen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Hoe herkent u die leerlingen en wat hebben ze dan precies nodig? Hoe kunt u tegemoet komen aan wat die leerling nodig heeft binnen de grenzen van inclusief onderwijs?

Het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een online toolkit met instrumenten die u op handelingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed te begeleiden. DHH is gericht op het handelingsgericht werken.

Sidi3:
Er is ook nog een vierde instrument(deze aanbieder is helaas verhinderd)
Aandacht voor excellente en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Begaafde kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht problemen met leerstrategieën, of lopen risico’s in de vorm van onderpresteren.

Het SiDi 3 protocol is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8, waarin de hele procedure in stappen is weergegeven. U kunt het voor uw eigen school invullen en aanpassen. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van een hoge begaafdheid in kaart te brengen.