Voldoet onze Meldcode huiselijk geweld - Een werksessie van Plein 013 - 14 november 2017

Evenement aangemaakt doorPlein013
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op1 november 2017
 
LocatieWordt later bepaald. Inschrijvers ontvangen een week vooraf bericht.
Tijd15.30 - 17.00 uur
BijzonderhedenVoldoet onze Meldcode huiselijk geweld aan de wettelijke eisen en waar moet ons scholingsplan aan voldoen?
 
SessieleiderRie-anne van Laarhoven
Sessieleider infoSinds 2014 geeft Rie-anne trainingen over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afgelopen jaren heeft ze namens de gemeentes en Veilig Thuis in de regio Midden-Brabant 2000 professionals in de wijkteams geschoold. Daarnaast 1500 professionals in: de kinderopvang, de gastouderbureaus, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de ROC’s . Hiervoor heeft Rie-anne 24 jaar bij Veilig Thuis en bij MEE gewerkt waar ze intensief heeft samengewerkt met gezinnen en kinderen die huiselijk geweld meemaakten. Daardoor is zij als geen ander in staat te begrijpen hoe moeilijk het voor werkers is om zorgvuldig te handelen als je signalen ziet. Daarnaast verzorgt ze vanuit haar praktijk supervisies en intervisies. In haar trainingen vertelt ze veel over casussen uit de praktijk. Ze probeert tijdens haar trainingen zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en de vragen van deelnemers.
Voor wieVoor alle directeuren primair onderwijs en kinderopvang in Midden-Brabant en voor hun medewerkers die de Meldcode als aandachtsgebied hebben.

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Sinds 2013 ligt wettelijk vast dat alle onderwijs- en kinderopvangorganisaties hun meldcode op maat gemaakt moeten hebben en dat hun personeel voldoende geschoold en toegerust moet zijn om met de meldcode te kunnen werken.

Een voorlichtingsbijeenkomst dient vaak als ijkmoment om te kijken of jullie meldcode aan de vereiste (juridische) eisen voldoet en als start van een scholingstraject of een implementatietraject rond het werken met de meldcode en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om een éénmalige bijeenkomst die gericht is op kennisoverdracht.

Aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen kan aandacht worden besteed:

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de op maat gemaakte meldcode van hun organisatie hebben gelezen en, indien die is aangesteld, dat ze weten wie hun geschoolde deskundige collega is bij stap 2.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.