Xpect coalitie - 1 november 2018

Evenement aangemaakt doorXpect Primair
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Xpect Primair
Inschrijving sluit op26 oktober 2018
 
LocatieBasisschool Hubertus, Jagerslaan 55, Tilburg
Tijd15.30 - 17.00 uur
BijzonderhedenVervolgbijeenkomsten op 28 maart en 13 juni 2019
 
SessieleiderNicole Wouters
Sessieleider infoNicole maakt deel uit van het Pedagogisch Team van Xpect Primair
Voor wiemedewerkers alle organisaties

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Vanuit het gedachtengoed van Pedagogische Tact willen we een coalitie vormen met mensen die deze manier van kijken naar kinderen en werken met kinderen een warm hart toedragen.

Herken jij jezelf in de opdracht om die onderwijspraktijk te creëren waarin ieder kind erbij hoort en laat zien wat het kan? Denk en handel jij vanuit een positief mensbeeld en neem je in jouw lespraktijk het perspectief van de leerling in? Ben jij als leraar je eigen instrument in de verdere ontwikkeling van goed onderwijs? Denk jij na over (de ontwikkeling van) jouw pedagogische opdracht en de verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft in de ontwikkeling van onze maatschappij.

In dat geval is de Xpect-coalitie-groep een prachtkans.

In de coalitie deel je met elkaar waar je voor staat en welke vragen en zorgen je hebt werkend vanuit pedagogische waarden en oriëntaties. De coalitie vormt een groep ‘critical friends’ die elkaar steunt in deze ambitie én kritische vragen stelt, oefent in het hanteren van ieders persoonlijk moreel kompas en elkaar voortdurend herinnert aan het voornemen daarop te (blijven) koersen. Voorop staat dat we een vitale ruimte creëren waarbinnen het kwalitatieve gesprek plaatsvindt. Niet zozeer het antwoord, als wel het (leren) stellen van de juiste vraag staat centraal in alle bijeenkomsten, die daardoor meer een intervisie-karakter dragen. Deelnemers vinden in dit proces support en inspiratie bij elkaar.

Om deel te nemen aan de Xpect-coalitie is het niet noodzakelijk dat je het traject Pedagogische Tact gevolgd hebt.

De bijeenkomsten zijn gepland op onderstaande dagen:

Donderdag 1 november 2018 : 15.30 uur tot 17.00 uur basisschool Hubertus, Tilburg

Donderdag 28 maart 2019

Donderag 13 juni 2019

De bijeenkomsten zullen worden geleid door leden van het PedagogischTeam van Xpect Primair.

Wanneer je je opgeeft voor de Xpect-coalitie gaan we ervan uit dat je alle 3 de keren aanwezig bent.

Voor vragen kun je je wenden tot Nicole Wouters: nicole.wouters@xpectprimair.nl