Complete leergang professioneel leiderschap en gelijke kansen - 30 november 2018

Evenement aangemaakt doorT-PrimaiR
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van T-PrimaiR
Inschrijving sluit op27 november 2018
 
LocatieT-PrimaiR
Tijd09.00-12.00 uur
 
SessieleiderIliass El Hadioui, MSc
Sessieleider infoStadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Voor wieleden van het managementteam en directie van basisscholen en bestuurders Primair Onderwijs en leidinggevenden van jeugd- en gezinsprofessionals.

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

In deze leergang gaat El Hadioui in op de effecten van een multi-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe kinderen en jongeren in een stedelijke omgeving laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. In deze leergang wordt vervolgens stapsgewijs ingegaan op hoe deze kinderen en jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy (innerlijk geloof in eigen kunnen) m.b.t. hun eigen schoolse en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder wordt stilgestaan bij interventies die jeugd- en gezinsprofessionals kunnen plegen, in binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden, om deze self-efficacy onder kinderen en jongeren te versterken.

Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

De leergang is onderdeel van het Gelijke Kansen project dat momenteel invulling krijgt op basisscholen de Alm, Don Sarto en Aboe el-Chayr. Met deze leergang wordt het gedachtengoed achter dit traject ontsloten voor een grotere groep belangstellenden.

De leergang is bedoeld voor leden van het managementteam en directie van basisscholen en bestuurders Primair Onderwijs en leidinggevenden van jeugd- en gezinsprofessionals.

Daarnaast worden degene (leerkrachten en professionals) die nu betrokken zijn bij de trajecten op de Alm, Don Sarto en Aboe el-Chayr ook uitgenodigd om deel te nemen.

De leergang bestaat uit 4 masterclasses met de volgende inhoud:
M1: Opgroeien tussen thuis, school en de straat in een stedelijke omgeving en de transformerende werking van de self-efficacy van het kind
Datum uitvoering: vrijdag 30 november 2018: 9.00 – 12.00 uur

M2: Transformatief denken en handelen van de onderwijs - en jeugdprofessional 
Datum uitvoering: woensdag 9 januari 2019: 16:00 – 19.00 uur
M3: De transformatie van professionele self-efficacy naar professionele collectieve efficacy
Datum uitvoering: vrijdag 1 maart 2019: 9.00 – 12.00 uur
M4: Transformatief Leiderschap binnen teams van onderwijs - en jeugdprofessionals 
Datum uitvoering: woensdag 10 april 2019: 16.00 – 19.00 uur