Leergang professioneel leiderschap en gelijke kansen - 9 januari 2019

Evenement aangemaakt doorT-Primair
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op2 januari 2019
 
LocatieT-PrimaiR
Tijd16.00 - 19.00 uur
 
SessieleiderIliass El Hadioui, MSc
Sessieleider infoStadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Voor wieVoor directeuren basisonderwijs en kinderopvang; leerkrachten betrokken bij het GKA traject en bestuurders

In deze leergang gaat El Hadioui in op de effecten van een multi-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe kinderen en jongeren in een stedelijke omgeving laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. In deze leergang wordt vervolgens stapsgwijs ingegaan op hoe deze kinderen en jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy (innerlijk geloof in eigen kunnen) met betrekking tot hun eigen schoolse en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder wordt stilgestaan bij interventies die jeugd- en gezinsprofessionals kunnen plegen, in binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden, om deze self-efficacy onder kinderen en jongeren te versterken.

Het onderwerp van deze tweede bijeenkomst is: Transformatief denken en handelen van de onderwijs - en jeugdprofessional.
 

Inschrijven >>