Leergang professioneel leiderschap en gelijke kansen - 1 maart 2019

Evenement aangemaakt doorT-PrimaiR
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van T-PrimaiR
Inschrijving sluit op28 februari 2019
 
LocatieT-PrimaiR
Tijd09.00-12.00 uur
 
SessieleiderIliass El Hadioui, MSc
Sessieleider infoStadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Voor wieDirecteuren basisonderwijs en kinderopvang, leerkrachten die betrokken zijn bij het GKA traject en bestuurders.

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

In deze leergang gaat El Hadioui in op de effecten van een multi-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe kinderen en jongeren in een stedelijke omgeving laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. In deze leergang wordt vervolgens stapsgwijs ingegaan op hoe deze kinderen en jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy (innerlijk geloof in eigen kunnen) met betrekking tot hun eigen schoolse en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder wordt stilgestaan bij interventies die jeugd- en gezinsprofessionals kunnen plegen, in binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden, om deze self-efficacy onder kinderen en jongeren te versterken.In deze leergang gaat El Hadioui in op de effecten van een multi-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe kinderen en jongeren in een stedelijke omgeving laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. In deze leergang wordt vervolgens stapsgwijs ingegaan op hoe deze kinderen en jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy (innerlijk geloof in eigen kunnen) met betrekking tot hun eigen schoolse en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder wordt stilgestaan bij interventies die jeugd- en gezinsprofessionals kunnen plegen, in binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden, om deze self-efficacy onder kinderen en jongeren te versterken.

Het onderwerp van deze derde bijeenkomst is: De transformatie van professionele self-efficacy naar professionele collectieve efficacy.