Anders kijken naar onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen! - 13 maart 2019

Evenement aangemaakt doorPOINT
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van POINT
Inschrijving sluit op13 maart 2019
 
LocatieFontys HKE Tilburg, Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg
Tijd14.00-17.30 uur
BijzonderhedenEerste workshopronde is optioneel. Inloop vanaf 13.45 uur. Centrale opening 15.15 uur. (inloop 15.00) Na afloop (17.30 uur) is er nog gelegenheid om te borrelen.

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

 

Op 13 maart wordt er vanuit POINT, FHKE, Plein 013, CiST, PPTMB en Tilburg University junior een studiemiddag georganiseerd. Het centrale thema voor deze middag is 'anders kijken naar onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen'. 
Maar wat is er dan anders? We gebruiken de verschillende domeinen als middel om je onderwijsinhoud meer in samenhang aan te bieden. De holistische kijk op kinderen staat hierin centraal. De verschillende workshops gaan in op een specifiek domein en hoe dit een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen en dus ook voor het (hoog)begaafde kind.

De eerste workshopronde is optioneel. Als je deze ronde niet aanwezig kunt zijn, kies je bij inschrijving bij ronde 1 'ik volg deze ronde geen workshop'.
Je kunt dan om 15.15 uur aansluiten bij de Centrale Opening in D1.01.
Aansluitend vindt de keynote van Jaap Denissen plaats.

Jaap Denissen is Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn promotieonderzoek ging over de sociale ontwikkeling van hoogbegaafdheid. Verder heeft hij studies gepubliceerd over de voorspelling van schoolprestaties door zaken als persoonlijkheid en sociale relaties van kinderen. Als we erin slagen om dezelfde taal te spreken en open te staan voor elkaars input, kunnen we ver komen! Jaap zal in zijn keynote lezing ingaan op de ontwikkelingspsychologische aspecten van wat een persoon (op lange termijn) succesvol maakt. Dit gaat verder dan alleen cognitieve begaafdheid. Ook gaat hij in op de vraag hoe we die ontwikkelingspsychologische aspecten kunnen bevorderen in het onderwijs.

Workshop Workshopleider(s)
Anneke Stoffels-Engering
Aan de slag met 7x Nieuwsgierig!     ↓

Een kind dat nieuwsgierig is, is gemotiveerd om te leren. Ook zorgt nieuwsgierigheid ervoor dat informatie beter onthouden wordt. Reden genoeg om als leerkracht de kinderen nieuwsgierig te maken. Maar hoe kun je dit eenvoudig inbouwen in je lessen? Tijdens deze workshop neem ik jullie mee door het boekje 7x Nieuwsgierig. Hierin staan korte activiteiten beschreven om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren. De activiteiten zijn tijdens verschillende thema’s te gebruiken en in alle groepen uit te voeren. Ook ga je in deze workshop zelf aan de slag met de activiteiten, zodat ze direct in jouw klas te gebruiken zijn.

Voor wie is deze sessie bedoeld?                      
Leerkrachten

Ik werk als leerkracht in bovenschoolse plusklassen. Tijdens mijn opleiding tot ECHA-specialist hoogbegaafdheid heb ik stage gelopen bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. Het boekje 7x Nieuwsgierig was hierbij een van de eindresultaten. 

Derk Lettink
Aan de slag met slimme kleuters     ↓

In deze sessie wil ik laten zien hoe ik in mijn eigen kleuterklas aan de slag ga met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en hoe ik dat inpas in het gewone lesprogramma. Aan de hand van voorbeelden die ik toelicht, wil ik laten zien dat het heel goed mogelijk is om aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen tegemoet te komen. 

Voor wie is deze sessie bedoeld?                     
Kleuterleerkrachten die aan de slag willen met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, binnen hun groep.

 

 

Leerkracht groep 1-2 / leerkracht plusgroep Leermeer 3-4

Hanneke Geerts
Het brein de baas    ↓

Tijdens deze workshop neem ik de deelnemers mee in het verloop van de motorische ontwikkeling. Deze ontwikkeling start al tijdens de zwangerschap in de baarmoeder. Hier worden de fundamenten gelegd die ervoor zorgen dat een kind zich in zijn verdere leven zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Naast de zwangerschap speelt ook de bevalling en de motorische ontwikkeling in de eerste levensjaren een grote rol in het al dan niet kunnen ontwikkelen van talent. We gaan kijken naar de invloed van primaire reflexen op ontwikkeling en naar het belang van een samenwerking tussen beide hersenhelften om tot leren te kunnen komen en om lekker in je vel te zitten.
Daarnaast krijg je antwoord op vragen als: “Hoe komt het dat (hoog)begaafde kinderen vaak niet goed kunnen automatiseren?”  en “Hoe komt het dat executieve functies vaak minder goed ontwikkeld zijn?”

Voor wie is deze sessie bedoeld?                      
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling en functies van ons brein. Er wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn om tot leren te kunnen komen en wat een verstoorde ontwikkeling of stress in het centrale zenuwstelsel teweeg kan brengen. Tijdens deze workshop wordt met een andere kijk gekeken naar leer- en gedragsproblemen bij (hoogbegaafde) kinderen; namelijk het zoeken naar de oorzaak van een probleem. 

Ik ben Hanneke Geerts,  psychomotorisch leer- en gedragsspecialist. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk (Brein Balanz) aan de basis van ontwikkeling d.m.v. reflexintegratie en psychomotorische training. 

Wendy van Beurden
Hoe HOD is jouw klas?     ↓
Hogere orde denkvaardigheden in de dagelijkse praktijk

Door in de klas gebruik te maken van Blooms taxonomie wordt omgaan met verschillen eenvoudiger. Wanneer je naast lagere orde denkvaardigheden ook HOD’S inzet, resulteert dit namelijk in verschillende niveaus van verwerking van hetzelfde thema. In deze workshop zijn theorie en praktijk verweven. Aan de hand van praktische tips en oefeningen leer je wat je kunt doen om het hogere orde denken aan te spreken en te ontwikkelen bij de kinderen in je klas. Dit zal resulteren in stimulerend signaleren van leerlingen die op een hoger niveau kunnen denken en verwerken. 


 

Wendy van Beurden is werkzaam als coördinator van Talent in Beeld (Plein013). Wendy is ruim 20 jaar leerkracht geweest in het basisonderwijs. In 2011 is zij afgestudeerd als Master SEN specialist hoogbegaafdheid en in 2015 heeft zij de opleiding gevorderde talentbegeleider bij Novilo met succes afgerond. Wendy heeft een advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren: Dubbel Plus. Dubbel Plus verzorgt workshops, adviseert scholen en begeleid kinderen en jongeren individueel. Ze is de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7!

Robin Brugman
Hoe kan kunsteducatie – en in het bijzonder de discipline theater - het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen verrijken?    ↓

Kunsteducatie kan een enorme betekenis geven aan het onderwijs (voor (hoog)begaafde leerlingen). In een actieve workshop gaan we met elkaar verkennen hoe we vanuit de discipline theater kinderen in contact kunnen laten komen met de kunst en met zichzelf: door te ervaren vanuit eigen impulsen, door te maken vanuit een kunstwerk en door te kijken naar een theatrale omgeving. Vanuit daar gaan met elkaar in gesprek: Hoe kan kunst het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen verrijken?  

Voor wie is deze sessie bedoeld?           
Leraren die geïnteresseerd zijn in een vorm van theatermaken in educatie.

Als je voor deze workshop kiest is het handig om makkelijke kleding aan te hebben.

 

Projectleider Stichting Cultlab
Het onderzoeken en verstevigen van de waarde van kunst in het (basis)onderwijs en het verbinden van de partijen die daarbij een rol spelen, is voor mij een belangrijke motor die mij inspireert in mijn werkzaamheden. Door mijn functies binnen verschillende organisaties (zowel in onderwijs als in de cultuursector) weet ik verbanden te leggen en mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

Nicole van Aar-Heinsman
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) als middel om hogere-orde denken te stimuleren .    ↓

Wetenschap en Technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen tot creatief, kritisch en ondernemend gedrag. Door kinderen uit te dagen nieuwsgierig te zijn en een onderzoekende en ontwerpende houding te ontwikkelen, helpen we ze hun talenten te ontdekken en bereiden we ze voor op de wereld van morgen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht hogere-orde denkvaardigheden stimuleert bij leerlingen en rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Hoe doe je dat en hoe kom je tegemoet aan de kenmerken van effectief Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)? Aan de hand van een praktisch voorbeeld gaan we hiermee aan de slag. 

Nicole van Aar is sinds augustus 2014 werkzaam als pabodocent Natuurwetenschappen en Technologie bij Hogeschool Windesheim. Daarnaast volgt ze de ECHA-studie ‘specialist hoogbegaafdheid’ in Nijmegen.  Na een studie en promotie scheikunde, in Nijmegen en Wageningen, heeft ze tien jaar internationale bedrijfservaring opgedaan in de geur- en smaakstoffenindustrie. Tijdens deze periode heeft zij o.a. tientallen flavouristen opgeleid en onderwijsmateriaal ontwikkeld. In 2012 heeft ze bij Windesheim Zwolle een pabo-studie afgerond, waarna ze t/m 2014 als basisschoolleerkracht op scholen in Flevoland en het Gooi heeft gewerkt. Sinds juli 2014 is ze werkzaam als docent/onderzoeker bij Windesheim en is ze  betrokken bij het TechYourFuture project “Systeemdoorbrekende W&T benadering”.

Sven Mathijssen
Vragen is beter dan weten    ↓

Bij deze ronde zullen uw vragen over hoogbegaafde kinderen leidend zijn. Wellicht vraagt u zich af wat u bij deze kinderen kunt zien – en wat juist niet. Of wat te doen als u een kind heeft gesignaleerd? En wat als een kind het wel kán, maar “hij/zij doet het niet”. Deze ronde heeft als doel u te inspireren een frisse, nieuwe blik te werpen op dat wat u al weet over hoogbegaafde kinderen. Wellicht gaat u na deze ronde weg met meer vragen dan u aanvankelijk had. Maar dat geeft niets; 
“Vragen is beter dan weten.”
Franz Mönks

Let op: neem iets van een device mee (telefoon, tablet, laptop, etc.) waarmee toegang tot het internet kan worden verkregen.

Sven is sinds 2012 werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (tegenwoordig: CBO Talent Development). Hier onderzoekt en begeleidt hij cognitief getalenteerde kinderen en jongeren. Naast zijn werkzaamheden als ontwikkelingspsycholoog, is Sven werkzaam bij het RadboudCSW (Radboud Universiteit), waar hij docent is binnen de ECHA-opleiding en de nieuwe internationale RITHA-opleiding, die beiden opleiden tot ECHA-Specialist in Gifted Education.
Sven doet als externe promovendus bij Tilburg University onderzoek naar menstekeningen van cognitief getalenteerde kinderen. Een deel van dit onderzoek vindt plaats in het kader van de onderzoekswerkplaats POINT. Prof. dr. Jaap Denissen (Tilburg University) is de promotor, dr. Max Feltzer (Tilburg University) en dr. Lianne Hoogeveen (CBO Talent Development en Radboud Universiteit) zijn de copromotoren. Het doel van dit promotietraject is het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor de analyse van kindertekeningen, dat bijdraagt aan het identificatieproces van kinderen voor wie het reguliere curriculum onvoldoende uitdaging biedt.