Casuïstiekbespreking uit de eigen onderwijspraktijk - 18 april 2019

Evenement aangemaakt doorOnderwijscentrum Leijpark
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Onderwijscentrum Leijpark
Inschrijving sluit op7 maart 2019
 
LocatieOnderwijscentrum Leijpark, Professor Stoltehof 1
Tijd16:00 - 18:00 uur
BijzonderhedenDeze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die de scholingsbijeenkomst over epilepsieaanvallen en de scholingsbijeenkomst over invloed op het schoolse functioneren eerder al hebben gevolgd.
 
SessieleiderMarjon Milatz
Sessieleider infoMarjon Milatz is onderwijskundig begeleider van LWOE (landelijk werkverband onderwijs en epilepsie).
Voor wieDeze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die de scholingsbijeenkomst over epilepsieaanvallen en de scholingsbijeenkomst over invloed op het schoolse functioneren eerder al hebben gevolgd.

De deelnemers zullen zich moeten opsplitsen in 3 subgroepen. Elke groep bereidt een casus voor van een leerling met epilepsie uit de eigen onderwijspraktijk. Vooraf dient men een filmopname in de klas te maken, dossierinformatie uit te werken en vragen op te stellen voor de casusbespreking. Zie hieronder voor de opdrachtbeschrijving. Bij inschrijving krijg je de beschrijving inclusief brieven en formulieren voor toestemming via de mail gestuurd.

 

Workshop Casuïstiek:
kijken naar leerlingen met epilepsie in de klas

 

- Tijdens de workshop kunnen 3 casussen worden gepresenteerd aan de hand van filmopname en dossierinformatie, gevolgd door een groepsdiscussie.

Voorbereiding door de deelnemers aan de workshop:
- De deelnemersgroep dient opgesplitst te worden in 3 subgroepen.
- Elke groep kiest samen één leerling uit om als casus te presenteren en te bespreken tijdens de workshop. Kies bij voorkeur een leerling met actieve epilepsie.

 

- Maak filmopnamen van één of meerdere aanvallen en/of situaties in de klas waarbij de leerling iets laat zien in het functioneren (hetzij leren en/of gedrag) dat je als groep in de workshop wilt bespreken. Bijv. moeite met concentreren tijdens de instructie of verwerking, moeite met opstarten van een verwerkingsopdracht, moeite met gestructureerd werken, afwezig gedrag, wisselende alertheid, vermoeid gedrag, hyperactief gedrag e.d. Je mag verspreid over meerdere dagen de opnames maken.
- Vooraf dient schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan ouders. Zie bijgevoegd voorbeeld van een toestemmingsformulier en bijbehorende brief.
- Bespreek de opnamen in de groep en selecteer samen één of een paar fragmenten die tot één geheel worden gemonteerd van in totaal maximaal 3-4 minuten om in de workshop aan de overige deelnemers te tonen.
- Bespreek waarom juist deze beelden zijn gekozen. Noteer als groep wat opvalt in de filmfragmenten en stel enkele vragen om aan de andere deelnemers van de workshop voor te leggen. Dit kunnen vragen zijn over beeldvorming (wat is er aan de hand), prognose (wat kunnen we qua ontwikkelingsbeeld verwachten) en/of begeleiding (wat zijn de specifieke ondersteuningsbehoeften).
- Maak tevens een korte beschrijving van de soort epilepsie en aanvalsvorm, hoe de aanval er uitziet, hoe frequent de aanvallen zich voordoen en in welke mate deze leerling vlak voor en na de aanval gehinderd wordt in zijn functioneren, welke medicijnen het kind gebruikt en het ontwikkelingsverloop op school (gebruik hiervoor het opdrachtformulier op de volgende bladzijde). Maak van het ingevulde formulier kopieën voor alle deelnemers.
- Deze beschrijving in de vorm van achtergrondgegevens heb je nodig om na het bekijken van de videobeelden inhoudelijk met elkaar over de casus te kunnen praten tijdens de workshop.

- De filmopname incl. de korte beschrijving dienen uiterlijk 4 weken vóór de scholingsbijeenkomst te worden ingeleverd bij teamleider Olaf Corten, zodat Marjon Milatz de filmopname en informatie kan meenemen en vooraf aan de bijeenkomst kan bekijken ter voorbereiding.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Marjon Milatz: tel. 040-22 79 300 of  m.milatz@lwoe.nl

Casusinformatie tbv workshop ‘kijken naar leerlingen met epilepsie in de klas’.


Initialen en leeftijd leerling:

Beschrijving van de epilepsie (gebruik informatie uit het leerlingdossier):

1- soort epilepsie:


2- aanvalsvorm:


3- hoe ziet de aanval eruit:


4- frequentie van de aanvallen:


5- mate van verstoring in functioneren voor en na de aanval:


6- medicijnen:


7- ontwikkelingsverloop op school:

Filmfragment(en):
Beschrijf hier:
1- Wat opvalt in de filmfragmenten


2- Vragen voor de andere deelnemers

Inschrijven >>