10 oktober 2019

'Aan Tafel' - college: "Met andere ogen" - Samenwerking onderwijs, jeugd en zorg

Evenement aangemaakt doorPlein013
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op6 oktober 2019
 
LocatieFontys Hogeschool Pedagogiek Tilburg, Professor Goossenslaan 1-01, Mollergebouw P1, Ruimte D1.04 “De Bistro”
Tijd18:45 - 20:30 uur
 
SessieleiderRené Peters
Sessieleider infoRené Peeters is onder meer 8 jaar wethouder geweest in Almere (2010-2018), o.a. onderwijs, jeugd, WMO, welzijn. Daarvoor was hij algemeen directeur AWBR (bestuurder van basisscholen in Amsterdam); hoofd onderwijs van een stadsdeel van Amsterdam, voorzitter hoofdbestuur Humanitas (vrijwilligerswerk) en Lid Raad van Advies onderwijsinspectie. René Peeters is gevraagd om als bestuurlijk aanjager een klein programmateam samen te stellen dat de uitvoering van de adviezen in regio’s en gemeenten gaat stimuleren en deels faciliteren
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

Op 10 oktober organiseren Fontys Hogeschool Pedagogiek en het kennisnetwerk SJS (Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten) een 'Aan Tafel'-college over het advies aan de Rijksoverheid over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) Onderwijs, Jeugd en Zorg verbeterd kan worden. Dit advies "Mét andere ogen" (november 2018) is geschreven door René Peeters en hij verzorgt dit 'Aan Tafel'-college over het advies en het in april 2019 gepubliceerde implementatieplan.

Het advies is geschreven in opdracht van inmiddels 22 betrokken partijen en gaat over de samenwerking tussen onderwijs (inclusief kinderopvang), jeugd en zorg. Waar gaat het goed in het land? Waar lopen partners tegenaan? Wat belemmert en wat bevordert de samenwerking tussen de verschillende gremia? De opdracht heeft geleid tot zeven adviezen die op dit moment in het land flink besproken worden. De adviezen zijn omarmd door de opdrachtgevers en omgezet in een implementatieplan dat de komende jaren volop aandacht zal krijgen.

Tijdens het college licht René Peeters deze adviezen toe en daagt hij de aanwezigen uit vanuit de eigen kennis, kunde en ervaring mee te praten; over plannen, opvattingen en de praktijk van alledag.

Graag inschrijven op:

https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Events/Aan-Tafel-college-Met-andere-ogen-Samenwerking-onderwijs-jeugd-en-zorg.htm