Een leerling met motorische onhandigheid of DCD in de groep - 24 oktober 2019

Evenement aangemaakt doorPlein013
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op20 oktober 2019
 
LocatieLibra Revalidatie & Audiologie, locatie prof. Stoltehof 3, Tilburg
Tijd16.00-17.30
 
Sessieleider infoMarco van Staalduinen, kinderrevalidatie arts Libra Revalidatie Sandra Pijnenburg, ergotherapeut Libra Revalidatie en consulent ergotherapeut Plein 013 Yvette Mauritsz, consulent Plein013 en DCD ervaringsdeskundige Annelies de Hoop, consulent ergotherapeut Plein013 en lid landelijke stuurgroep DCD
Voor wieLeerkrachten, intern begeleiders, onderwijsondersteuners die een leerling met motorische onhandigheid of DCD in hun groep hebben, of ondersteunen.

 

Leerlingen met motorische onhandigheid kunnen een achterstand hebben in de motorische ontwikkeling, maar welke leerlingen krijgen vervolgens de diagnose DCD? Zijn er bijkomende problemen bekend? Wat zijn kenmerken waar je alert op moet zijn en met welke vragen kun je doorverwijzen naar therapie of naar het revalidatie centrum?

Wat zijn de gevolgen van motorische onhandigheid en DCD voor de dagelijkse activiteiten en het leren?

In deze inspiratie sessie zal de kinderrevalidatie arts uitleg geven over de diagnose DCD. Vervolgens zoomen we in op het perspectief van de leerlingen zelf; wat betekent het voor hen en waar hebben ze behoefte aan. Praktische adviezen voor ondersteuning in de klas en op school komen aan bod.

Mocht u specifieke vragen hebben, graag aangeven op het aanmeldformulier, zodat we deze mee kunnen nemen in onze inspiratie sessie.

 

Inschrijven >>