MeetUP013 Diversiteit in de klas... (er is) meer dan je denkt! - 24 oktober 2019

Evenement aangemaakt doorT-PrimaiR
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van T-PrimaiR
Inschrijving sluit op23 oktober 2019
 
LocatieBasisschool de Stappen, Schaepmanstraat 38, Tilburg
Tijd19.00-22.00
BijzonderhedenVoor deze avond dien je drie keuzes aan te geven. Wij zullen je indelen in twee van de drie workshops / lezingen. Voor je nummer 1 keuze (aan te geven als keuze voor ronde 1) word je sowieso ingedeeld. Voor keuze twee (aan te geven als keuze voor ronde 2) en drie (aan te geven als reserve keuze) delen wij je in, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven er naar iedereen ook bij zijn nummer 2 keuze te laten aansluiten.

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Wees erbij op 24 oktober a.s. want dan vindt de zesde MeetUp plaats! Deze keer met als thema ‘Diversiteit in de klas... (er is) meer dan denkt!’ Er staat wederom een mooi programma klaar met diverse lezingen/workshops over armoede, trauma, pesten, transformatieve school, scheiden en kindermishandeling. Ofwel, onderwerpen die meestal in meer of mindere mate 'onzichtbaar' aanwezig zijn in de klas/school, maar die zéker de aandacht verdienen om elk kind een eerlijke ontwikkelkans te kunnen bieden. 
Laat je inspireren, deel je eigen ervaringen en ontmoet andere professionals door in dialoog te gaan over diversiteit in de klas! 

Voor deze avond dien je drie keuzes aan te geven. Wij zullen je indelen in twee van de drie workshops / lezingen. Voor je nummer 1 keuze (aan te geven als keuze voor ronde 1) word je sowieso ingedeeld. Voor keuze twee (aan te geven als keuze voor ronde 2) en drie (aan te geven als reserve keuze) delen wij je in, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven er naar iedereen ook bij zijn nummer 2 keuze te laten aansluiten.

Workshop Workshopleider(s)
Bernadette Lensen
Armoede    ↓
Onderwijskansengelijkheid? Bekijk het eens anders…vanuit het brein bijvoorbeeld!

Onderwijskansengelijkheid? Bekijk het eens anders…vanuit het brein bijvoorbeeld!

Welke invloed heeft het leven in armoede op het brein van leerlingen? Wat doet stress met leerling en leerkracht? Waarom wordt mentale veerkracht in verband gebracht stress? Hoe kun je hier als school op inspelen met alles wat uit de wetenschap blijkt?

Als bij het lezen van deze vragen je interesse gewekt is, dan is het een goed idee om deze avond aan te sluiten bij de ‘interactieve’ lezing van Bernadette Lensen. Zij is al 15 jaar directeur van de Nicolaasschool, een grote basisschool in een Rotterdamse multiculturele wijk en is daarnaast promovenda/onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Als geen ander kent zij de binnenstad problematiek. Als eerste school in Nederland hebben zij het innovatieve en op wetenschap gebaseerde Leer- & veerkrachttraject in hun school geïmplementeerd onder begeleiding van Dr. Rinka van Zundert. ‘Zorg voor de leerling middels zorg voor de leerkracht’. Vanuit binnen- en buitenland is er veel belangstelling voor wat zij sinds 2016 hebben opgebouwd en bereikt. Vanavond krijg je de kans om te kijken, te luisteren en… te vragen!

Directeur van de Nicolaasschool, onderzoeker bij de Radboud Universiteit

Betty Ann Blommers
Berna Trommelen
Kindermishandeling    ↓
Stop kindermishandeling. Ook jij kunt iets doen!

Stop kindermishandeling. Ook jij kunt iets doen!

Kindermishandeling komt vaak voor. In elke klas in Nederland zit gemiddeld één kind dat thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Kinderen vertellen vaak niet zelf over hun thuissituaties. Ze zijn afhankelijk van oplettende buitenstaanders. Omdat kinderen zoveel tijd op school doorbrengen, is dat de plek bij uitstek om kinderen die in onveiligheid opgroeien op te merken en iets voor hen te doen. Maar kindermishandeling signaleren en aanpakken is omgeven door twijfels en onzekerheden: zie ik het wel goed? Wie ben ik om me er mee te bemoeien? Wat als mijn zorgen onterecht zijn?

Maar… juist leerkrachten kunnen signalen oppakken. Kinderen hebben een groot vertrouwen in leerkrachten en zullen juist daarom bij hen signalen laten doorschemeren.

De Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant is opgericht om kinderen in liefde en veiligheid op te laten groeien. Bij meer dan 3000 kinderen lukt dat jaarlijks niet.

Laten we samen op zoek gaan naar wat we moeten zien en wat we samen kunnen doen om dat wel voor elkaar te gaan krijgen. Kinderen hebben rechten… laten we ze helpen en ervoor zorgen dat we samen deze rechten ook echt invullen.

Ook jij kunt iets doen!

 

Werkzaam voor Taskforce Kindermishandeling

Bregje van Goethem
Pesten    ↓
Pesten. Het draait om de cultuur

Pesten- Het draait om cultuur.

Dat pesten een probleem is binnen het onderwijs mag inmiddels duidelijk zijn. Sinds 2015 is er een wet die scholen verplicht om hier iets tegen te doen. Maar wat moet je dan doen en wat kun je dan doen? En waarom?
“Ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving” (Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 1989, De Verenigde Naties)

Veel anti-pest programma’s gaan uit van het principe: “Er wordt gepest, hoe gaan we dit oplossen?” Maar dat vind ik erg vreemd. Hiermee geef je eigenlijk aan dat pesten iets is dat erbij hoort. Ik ben van mening dat dat niet de juiste manier is om met dit probleem om te gaan.

In een vogelvlucht wil ik proberen antwoord te geven op een aantal cruciale vragen. Hierbij zal ik proberen je een andere bril te laten opzetten en het probleem van zo veel mogelijk kanten te laten bekijken.

Wat zijn de gevolgen voor jouw les? Wat gebeurt er met een kind dat gepest wordt? Hoe herken je een pester? Hoe herken je een gepest kind? Wat kun je doen om te voorkomen? Wat zijn de voordelen voor jouw als docent als je preventief te werk gaat? Hoe kun je alle partijen helpen? Wat is jouw rol als docent? Hoe groot is de rol van de docent? Geldt dit alleen voor PO en VO?

 

Docent, mentor, anti-pestcoordinator bij ROC West-Brabant

Tanja van Stappershoef
Veronica Smits
Scheiden     ↓
Ja, ik wil… uit elkaar!

Ja, ik wil… uit elkaar!

Een betere aanpak bij scheidingen, daar wil De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant aandacht voor vragen, door samen met belangrijke netwerkpartners na deze betere aanpak opzoek te gaan. Met name voor die scheidingen waar kinderen bij zijn betrokken. Daarom een workshop Ja, ik wil… uit elkaar!’
Ook het onderwijs heeft als geen ander met de toenemende scheidingsproblematiek te maken. Door samen het vraagstuk ‘scheiden of uit elkaar gaan’ te verkennen en uit te diepen onderzoeken we welke oplossingen, kennis en veranderingen nodig zijn om schade bij kinderen - als gevolg van een scheiding - zoveel als mogelijk te voorkomen.

Door kennis over dit onderwerp te delen en jullie ervaringen, kennis en inzichten te verbinden, onderzoeken we samen hoe het onderwijs zijn rol in het welbevinden van kinderen rondom een scheiding beter kan spelen. We gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden en werkbare oplossingen. Alleen samen kunnen we het verschil maken voor een kind in de knel.

 

Werkzaam bij Sterk Huis

Nikkie van Groenendaal
Redwane Bouttaouane
Transformatieve school     ↓
Hoe de straatcultuur de school binnendringt

Transformatieve school 

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. Het programma laat vervolgens stapsgewijs zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze versterking van de self-efficacy van de leerling – het innerlijke geloof in het eigen ‘klimproces’ -, versterkt het positieve ‘klimgedrag’ op de schoolladder.

Directeur bij basisschool Don Sarto

Anton Horeweg
Traumasensitieve school    ↓
De traumasensitieve School

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat getraumatiseerde kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat we op dit ogenblik doen in onze scholen.

 In deze lezing bekijken we in vogelvlucht wat trauma is, bekijken we de invloed op het zich ontwikkelende brein en hoe je dit terugziet in de klas. Ook bekijken we kort welk gedrag van de leerkracht of docent helpend kan zijn

 

Auteur Gedragsproblemen in de klas. Leerkracht, Master SEN, geeft lezingen, spreekt op congressen en scholen.

Mijntje van Daesdonk
Traumaverwerking    ↓
Traumasensitief werken

Traumasensitief werken

“Ward!” brult meneer Fred. “Nu is het genoeg. Ga jij maar op de gang staan!” Ward staat met een ruk op, zodat zijn stoel omvalt. Hij rent naar de hoek van de klas, springt op het aanrechtje en gaat in de gootsteen staan. De kinderen joelen en lachen. Uit: Ga jij maar op de gang! van Jacques Vriens.

Om traumasensitief te kunnen werken, is het noodzakelijk iets te weten van de werking van het brein. In 40 minuten: van reptielenbrein, naar zoogdierenbrein, naar mensenbrein. 

Bij traumasensitief werken gaat het om KALME BREINEN. Deze workshop geeft inzicht over waarom dat noodzakelijk, maar nog niet altijd zo eenvoudig is. 

 


 

Rouw- en verliesbegeleider bij Onderweg (http://www.onderwegtilburg.nl/over-mijntje/) en vakleerkracht muziek, groepsleerkracht en basisschoolcoach op Den Bijstere.