28 januari 2020

De traumasensitieve school

Evenement aangemaakt doorTangent
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Tangent
Inschrijving sluit op21 januari 2020
 
Locatiebs. De Regenboog, Dirigentenlaan 17, 5049 EA Tilburg
Tijd20.00 - 21.30 uur
 
SessieleiderAnton Horeweg
Sessieleider infoAnton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: • Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs • Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. • Wat stuitert daar door je klas? • De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), is vlogger en werkgroeplid van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag, is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Inhoud

De Traumasensitieve School

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat in onze scholen meer getraumatiseerde kinderen zijn dan we eerder dachten. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit oorlogsgebieden, maar ook aan kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die onveilig opgroeien. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat wij op dit ogenblik doen in onze scholen.

In de VS ontstond in 2005 de beweging Trauma-Sensitive Schools. In Nederland en België is er een voorzichtig begin gemaakt met deze manier van kijken naar gedrag. Er is steeds meer belangstelling voor kennis over lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

Op deze inspiratieavond gaan we wat dieper in op wat de gevolgen van ‘getraumatiseerd zijn’ in de klas kunnen betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Kinderen die zichzelf niet kunnen reguleren en die niet tot leren komen. U herkent dat gedrag vast en de hardnekkigheid ervan ook. Straffen en belonen lijken niet te werken.

We gaan bekijken of we ons eigen leerkrachtgedrag moeten herzien. Soms vergt trauma een andere kijk op gedrag en vooral ook een andere kijk op hoe wij als leerkrachten met deze kinderen moeten omgaan.

Anton Horeweg,

Leerkracht, gedragsspecialist (M SEN)