07 september 2020

Oog vóór en omgaan mèt verschillen in je klas #hoedan?

Evenement aangemaakt doorBiezonderwijs
ContactpersoonHilde van Rijsewijk - h.vrijsewijk@dekracht.com
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op31 augustus 2020
 
LocatieExpertisecentrum De Kracht, De Schans 135, Tilburg
Tijd16.00-18.30 uur
BijzonderhedenDeze training bestaat uit drie theoretische avonden, 1 intervisiebijeenkomst in de trainingsgroep, en 1 individuele coach contactmoment (optioneel) waarbij ruimte is voor jouw persoonlijke dilemma of ondersteuningsvraag. De data zijn: 7 september, 21 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 november.
Kosten per deelnemer€ 325
Betaalwijzefactuur
 
SessieleiderExperts op verschillende gebieden worden ingevlogen om de training te verzorgen. De theoretische gedeelten worden gegeven door verschillende gedragswetenschappers en onderwijsdeskundigen van De Kracht.
Sessieleider infoDe trainers hebben hun roots in het speciaal onderwijs. Veel van hen hebben met hun voeten in de klei gestaan, of staan dat nòg, en weten dus wat het is en hoe het voelt om met diversiteit in je groep om te gaan. Zo zijn zij in staat de nieuwste theoretische inzichten te koppelen aan de praktijk van alle dag.
ThemaKlassenmanagement, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er, Onderwijsondersteunend personeel, Kinderopvang: Pedagogisch medewerker

Doel

Na de training;

Heb je kennis van de meest relevante redenen waardoor leren en ontwikkelen bij kinderen niet altijd vanzelf gaat en de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kinderen.            

Heb je je een mening gevormd over pedagogisch en didactisch differentiëren.

Heb je praktische handvaten gekregen om met verschillen om te gaan.

Heb je antwoorden gekregen op jouw specifieke hulpvraag. 

Inhoud

‘Passend onderwijs’ en ‘differentiëren’. Mooie, grote woorden. Maar hoe moeilijk voelt het soms om tegemoet te moeten komen aan die veelheid van ondersteuningsbehoeften van kinderen. Het gevoel van ‘ik wil wel, maar hoe dan?’ herken je dan vast wel. 

Een van de factoren waar we op in zoomen is de cognitie van kinderen. In een klas zitten grote verschillen tussen de niveaus van cognitief functioneren van leerlingen. Voor de een gaat het leren makkelijk, terwijl een ander er veel moeite mee heeft. Ook spelen andere, -kind eigen factoren zoals het karakter of een ontwikkelingsstoornis of gedragsstoornis-, een rol in de ontwikkeling. Een kind staat altijd in verbinding met het systeem om hem heen. Het brengt veel tijd door thuis en op school en wanneer in die settingen iets speelt zoals niet beschikbare ouders of een onrustige of onveilige klas is dat van invloed op zijn ontwikkeling.

In de eerste drie bijeenkomsten zullen die invloeden centraal staan. Kennis over cognitie en psychologische meetinstrumenten en ontwikkelingsstoornissen worden aangeboden dan wel opgefrist. Ook wordt het thema ‘traumatische ervaringen bij kinderen aangestipt’.

De vierde bijeenkomst is een intervisiebijeenkomst in groepsverband en voor het laatste moment bieden we je een coachgesprek aan waar je jouw persoonlijk dilemma of ondersteuningsvraag met een Krachtmedewerker kunt bespreken. 

Programma

Deze training bestaat uit drie theoretische avonden, daarbij 1 intervisiebijeenkomst in de trainingsgroep, èn 1 individueel coach contactmoment (optioneel) waarbij ruimte is voor jouw persoonlijke dilemma of ondersteuningsvraag.

Inschrijven