24 maart 2021

Leergang schoolleiderschap PO/VO

Evenement aangemaakt doorT-PrimaiR
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van T-PrimaiR
Inschrijving sluit op3 februari 2021
 
LocatieWordt nog bekend gemaakt
Tijd15.00 - 17.00 uur
 
SessieleiderIliass El Hadioui
Sessieleider infoStads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.
Thema
DoelgroepOnderwijs: Directie

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Het maximum aantal inschrijvingen voor dit evenement is bereikt, maar je kan je inschrijven voor de wachtlijst

Doel

Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster. Dit fenomeen wordt namelijk niet louter veroorzaakt door mechanismen die zich binnen het onderwijs afspelen maar ook door buitenschoolse, maatschappelijke krachten. De kansenongelijkheid die zich manifesteert binnen het onderwijs is voor een gedeelte ook een weerspiegeling van de bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Deze ervaring kan schoolleiders soms frustreren want een deel van hun cirkel van betrokkenheid ligt buiten hun invloedssfeer. De kunst is om daarom af te pellen welke precieze mechanismen wel behoren tot de invloedsfeer van schoolleiders en hun professionals op school. En ook om preciezer te verkennen wanneer en waarom deze mechanismen heftiger werkzaam zijn in het onderwijsproces van leerlingen. De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is zo een typisch moment (onderwijsinspectie, 2018). Niet alleen qua uitwerking van het stelsel maar ook op het niveau van de mindset van professionals en leerlingen en de cultuur op school (El Hadioui, 2019).

In deze leergang, die bedoeld is voor Tilburgse schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs worden vier masterclasses verzorgd door onderwijssocioloog Iliass El Hadioui.

Inhoud

Grip op de mini-samenleving: 24 maart 2021 15.00-17.00 uur
Over het herpakken van de grip op het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten in het po en docenten in het vo tegen de achtergrond van een groeiende kansenongelijkheid in de Covid-fase.

De spannende overgang van het primair naar het voorgezet onderwijs: 7 april 2021 15.00-17.00 uur
Over de transformatie van de mindset van professionals en leerlingen als motor achter kansengelijkheid.

De groeiende kwaliteitsverschillen tussen vergelijkbare scholen: 19 mei 2021 15.00-17.00 uur
Over de transformatie van de cultuur op school als motor achter kansengelijkheid.

Switchen tussen de leefwerelden binnen en buiten de school: 9 juni 2021 15.00-17.00 uur
Over de versterking van het geloof in eigen kunnen van kinderen en jongeren vanuit de transformatie van de samenwerking tussen onderwijs, jeugd en gezinsprofessionals.