17 mei 2021

Het Selfie-lab en de autometafoor; leerlingen aan het stuur van hun eigen leren.

Evenement aangemaakt doorPlein013
ContactpersoonAnnelies de Hoop - a.d.hoop@plein013.nl
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op21 april 2021
 
Locatievia TEAMS of op een locatie nader te bepalen
Tijd16.00-17.30
BijzonderhedenDeze bijeenkomst is een herhaling van de bijeenkomsten op 26-1-2021 en 30-03-2021. In verband met de grote belangstelling wordt de bijeenkomst nogmaals aangeboden om de deelnemers op de wachtlijst te bedienen.
 
SessieleiderAns Ramaut en Annelies de Hoop
Sessieleider infoAns Ramaut, inspirator en trainer bij Uniquetalentbegeleiding, mede-ontwikkelaar van de autometafoor en het Selfie-Lab. Annelies de Hoop, consulent ergotherapeut Plein013, mede-ontwikkelaar Selfie-Lab binnen Denkplein projecten.
ThemaKlassenmanagement, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er, Onderwijsondersteunend personeel

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Doel

  Leerkrachten, intern begelediers en leerkracht ondersteuners informeren over het Selfielab en de autometafoor die het leren-leren en de zelfregulering van leerlingen wil stimuleren en verbeteren.

Inhoud

Uit onderzoek is gebleken dat het succes van het leren, naast de leercapaciteiten, mede bepaald wordt door de mate waarop leerlingen hun cognitieve leerpotentieel kunnen inzetten en benutten tijdens het leerproces. Hiervoor is het belangrijk dat de leer- en cognitieve vaardigheden van leerlingen planmatig ontwikkeld worden. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van leer- en gedragsvaardigheden zoals bijvoorbeeld: planning, volgehouden aandacht, doelgerichtheid en emotieregulatie. Ook wel executieve functies genoemd. Het Selfie-Lab is een leeromgeving waarin leerlingen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt de autometafoor gehanteerd, wat kinderen helpt om inzicht te krijgen in hun executieve functies (breinfuncties), in voor hen herkenbare beelden en taal. Vanuit deze autometafoor wordt er in het Selfie-Lab gewerkt aan het verbeteren van de leervaardigheden en –strategieën, waarbij spellen als middel gebruikt worden. Vanuit het ontwikkelen van cognitieve strategieën in spelvorm wordt de transfer en vertaalslag gemaakt naar het dagelijks werken in de groep. Uit ervaring van scholen die hiermee aan de slag zijn gegaan (ondersteund door Denkplein Plein013), blijkt dat leerlingen hiermee op een positieve manier werken aan leervaardigheden die nodig zijn voor hun leerproces en dat het hun zelfsturing vergroot. In deze inspiratie sessie wordt de inhoud, werkwijze en het trainingsaanbod gepresenteerd en wordt besproken hoe scholen de beschikking kunnen krijgen over alle materialen (toegang tot de portal). Het Selfie-lab, de autometafoor en de ontwikkelde materialen zijn in te zetten in zowel de basis-, extra- en intensieve ondersteuning.

Bijzonderheden

Mocht je spoecifieke vragen hebben, dan kun je dat aangeven op het aanmeldformulier. We nemen dit mee in onze inspiratiesessie.