03 februari 2022

ACT in het onderwijs

Evenement aangemaakt doorBiezonderwijs
ContactpersoonMaud Straathof - m.straathof@dekracht.com
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Biezonderwijs
Inschrijving sluit op25 januari 2022
 
Locatieexpertisecentrum De Kracht, De Schans 135, 5011 EN Tilburg
Tijd16.00 - 19.00 uur
BijzonderhedenStartdatum: 3 februari, vervolgdata: 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april en 12 mei. Wij volgen de richtlijnen van de Coronamaatregelen. Dit kan van invloed zijn op het maximaal aantal deelnemers.
Kosten per deelnemer€ 510
Betaalwijzefactuur
 
SessieleiderMaud Straathof en Hilde van Rijsewijk
ThemaPedagogisch handelen, Onderwijsontwikkelingen, Inzetbaarheid
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Doel

In de huidige maatschappij wordt er van ons als mens veel gevraagd. Als leerkracht word je niet alleen bevraagd op didactiek, maar ook om emotionele begeleiding en pedagogische steun te bieden aan het kind en het gezin.

In situaties waarbij hulpvragen complex zijn, vergt dit soms veel inzet en energie, waarbij je eigen welbevinden onder druk kan komen te staan. Life-events als bijvoorbeeld verlies, geweld, angst of scheiding zorgen voor emotionele ballast bij het kind en ouders. Dit uit zich vaak in complex gedrag, waarbij er een groot beroep wordt gedaan op de regulatievaardigheden van de leerkracht.

Om met het complexe gedrag en de emoties, om te kunnen gaan, heb je het nodig als mens om met voldoende draagkracht vanuit eigen waarden te kunnen handelen.

Met de ACT methodiek krijg je de mogelijkheid om met meer flexibiliteit en meer rust vanuit je waarden met life-events om te gaan, waardoor je vanuit eigenheid en in balans blijft werken. De training geeft jou als professional handvatten om leerlingen vanuit een rustige basis te leren omgaan met emoties en gedragingen vanuit zichzelf en hun omgeving.

Inhoud

Dit komt aan bod

Inleiding op de ACT vaardigheden

Werken vanuit je waarden

Acceptatie en bereidheid

Leren nemen van afstand van emoties

Compassie met emoties en gedrag

Leren werken met de ACT matrix

 

Bijzonderheden

Houd naast de trainingstijden rekening met een tijdsinvestering van 2 uur per week voor huiswerkopdrachten en oefenen met de theorie in de dagelijkse praktijk.