20 september 2022

BBBO3 Planmatig begeleiden en beeldbegeleiding

Evenement aangemaakt doorFontys HKE
ContactpersoonMarianne den Otter - M.denotter@fontys.nl
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op20 september 2022
 
LocatieProfessor Goossenslaan 1. Tilburg (P1-Mollergebouw)
Tijd13.00-16.30 uur
BijzonderhedenDeze module bestaat uit vier bijeenkomsten: 20-9, 27-9; 4-10; en 11-10-2022
 
SessieleiderMarianne den Otter
Sessieleider infoMarianne is orthopedagoog en werkzaam bij Fontys OSO. Zij werkt als docent op de Master Educational Needs en werkt samen met educatieve partners in opleiding en werkveld rondom: inclusief onderwijs, beeldbegeleiding, coaching, communicatie en schoolontwikkeling. Interessethema’s zijn: inclusie, voicing, holistisch perspectief en sensitiviteit
ThemaKlassenmanagement, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er, Directie, Onderwijsondersteunend personeel

Doel

Het doel van ‘planmatig begeleiden met beeldbegeleiding’ is om met individuele professionals, teams of leerlingen ontwikkeling te stimuleren vanuit zelfreflectie met ‘de camera als spiegel’. Door het maken van beeldopnamen bij concrete leervragen en ontwikkeldoelen ontwikkelt de coachee vanuit zelfinzicht op het (professionele) handelen nieuwe bekwaamheden. Het gaat om een reflectief leerproces wat je als beeldbegeleider planmatig begeleidt.

Inhoud

Beeldbegeleiding is een begeleidingsmethodiek voor leraren, teams en leerlingen, die gericht is op het ontwikkelen van handelingsbekwaamheden van professionals of leerlingen. In deze module worden kaders aangereikt voor het ‘planmatig begeleiden’ met beeldbegeleiding in de praktijk, zoals: kader voor geslaagde communicatie, model adaptief Onderwijs, Reflectie en feedback, (niet)ondersteunende communicatie, voicing, feedback, teamcoaching en beeldbegeleiding in complexe situaties. Je ontwikkelt kennis waarmee je beeldbegeleiding gaat uitvoeren in jouw praktijk.

Programma

Bijeenkomst 1 (20-09)
In de eerste bijeenkomst worden basiskaders voor planmatig begeleiden aangereikt: geslaagde communicatie, adaptief model en reflectiemodellen. Er wordt een koppeling gemaakt tussen planmatig begeleiden met beeldbegeleiding en handelingsgericht, oplossingsgericht, ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht werken. Je leert reflectieve leercycli toe te passen in een begeleidingstraject. Je gaat aan de slag met beeldmateriaal om een begeleidingstraject te oefenen. Je leert video interactie analyses te maken in de handelingscategorieën ‘interactie, didactiek en management’. Je gaat na afloop concreet aan de slag in jouw praktijk.

Bijeenkomst 2 ((27-09)
Er worden kaders aangereikt voor het planmatig begeleiden met beeldbegeleiding bij gedrag: gedrag en (niet)ondersteunende interactiepatronen, pedagogisch klimaat, Positive Behavior Support (PBS), oplossingsgericht werken en (foto)voicing & de stem van de leerling. Je gaat aan de slag met video interactie-analyses en micro-analyses aan de hand van je eigen ingebrachte beelden. En je kiest een nieuw leerdoel om te gaan filmen in je eigen praktijk.

Bijeenkomst 3 (4-10)
In deze bijeenkomst worden kaders aangereikt over planmatig begeleiden met Beeldbegeleiding en leren: de kracht van feedback, opbrengstgericht werken, bevorderen van self-efficacy en het begeleiden van leerprocessen. Je leert hoe je hierbij leraren kunt laten samenwerken in teamcoaching met beelden. Je gaat opnieuw actief aan de slag met eigen beelden en het oefenen in interactie-analysevaardigheden. Je gaat opnieuw aan de slag in je eigen praktijk.

Bijeenkomst 4 (11-10)
n deze bijeenkomst staat het thema ‘planmatig begeleiden met beeldbegeleiding in complexe situaties’ centraal, met thema’s als: beelden als bruggen, ketensamenwerking, video home training & Beeldbegeleiding en synchroon coachen. De bijeenkomst (deze module) wordt afgesloten met het interactief kennis delen van leerervaringen, inzichten en plannen voor je toekomstige handelen met planmatig begeleiden met Beeldbegeleiding.

Bijzonderheden

Voor deze module is het belangrijk dat je in de gelegenheid bent om (korte) beeldopnames te maken in jouw praktijk.

Inschrijven