20 september 2022

NME cursus T-PrimaiR

Evenement aangemaakt doorT-PrimaiR
ContactpersoonTineke Vermeer - tineke.vermeer@tprimair.nl
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op10 september 2022
 
Locatiein Tilburg op drie verschillende locaties (uiteraard rekening houdend met de dan geldende corona-maatregelen)
Tijd9.00-16.00 uur
BijzonderhedenDit betreft een cursus van drie dagen: 20 september, 4 oktober en 18 oktober De cursusdag duurt steeds van 9.00-16.00 uur (inclusief lunch)
 
SessieleiderRob Vereijken
Sessieleider infoRob Vereijken is docent biologie en verzorgt vanuit zijn adviesbureau educatie, advies, projectmanagement en communicatie over natuur, landschap en duurzaamheid. Rob verzorgt cursussen voor IVN, voor T-PrimaiR, is kartrekker van het netwerk Groen013 en expeditieleider van Stadsbos013.
ThemaBrede talentontwikkeling, Educatief partnerschap
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, Onderwijsondersteunend personeel, Kinderopvang: Pedagogisch medewerker, Anders

Doel

NME staat voor Natuur- en Milieueducatie 
Kinderen leren de natuur in hun directe omgeving kennen en respecteren. Ze gaan er goed mee om en zijn er trots op.

Inhoud

Met alle klimaatveranderingen in gedachten, is het van groot belang dat de basisscholen en de kinderopvang het voortouw nemen om educatie hierover te realiseren. Een coördinator NME op elke basisschool of kinderopvanglocatie is daarbij essentieel. Deze coördinator zet op de eigen school een NME-structuur met een doorgaande leerlijn op en maakt verbindingen met andere vakken. Op de kinderopvang maakt de coördinator ruimte voor NME activiteiten gedurende de dag of naschools.

Programma

De cursus omvat drie dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur, inclusief de lunch (heb je dieetwensen geef dit dan bij opmerkingen aan). Deze driedaagse cursus is praktisch opgezet. Wat heeft jouw school of opvang nodig om met dit thema aan de slag te gaan? Denk hierbij aan inhoudelijke kennis, vaardigheden, beschikking over materialen, ontdekruimte en/of veldwerkmogelijkheden. Er wordt ook geoefend met werkvormen en materialen. Speciale aandacht daarbij voor activiteiten die buiten kunnen worden uitgevoerd op het schoolterrein of in de omgeving van de school. Aan het eind van de cursus hebben de cursisten een eigen NME-plan voor hun locatie opgesteld. Klaar om het samen met de collega's ook direct in de praktijk te brengen. De cursus wordt gegeven door Rob Vereijken, ondersteund door Tineke Vermeer.

Aan de NME cursus zijn geen kosten verbonden.

De cursusdagen 2022 zijn op de volgende data:

Dinsdag 20 september, dinsdag 4 oktober en dinsdag 18 oktober.

Bijzonderheden

Heb je bepaalde dieetwensen? Geef dit dan aan bij opmerkingen.

Inschrijven