11 december 2023

POVO-HB bijeenkomst 2 Plein 013 en Portvolio VO

Evenement aangemaakt doorPlein013
ContactpersoonEsther Busio - E.busio@plein013.nl
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op11 december 2023
 
LocatieNader te bepalen
Tijd15.30-17.00
 
SessieleiderEsther Busio (PO) en Carla van Moorsel (VO)
ThemaBrede talentontwikkeling, Onderwijsontwikkelingen, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er, Onderwijsondersteunend personeel, Begeleiders Passend Onderwijs

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Doel

Vanuit PO en VO is de wens om een doorgaande lijn in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven. 
In het eerste jaar (2021-2022) hebben we elkaar vooral leren kennen en informatie en ervaringen uitgewisseld. Afgelopen schooljaar hebben we ons gericht op een paar inhoudelijke thema’s, onder andere op overdracht vanuit PO naar VO.
Omdat we merken dat het overleg zowel voor het PO als voor het VO als prettig en helpend wordt ervaren, zijn ook dit schooljaar 4 bijeenkomsten georganiseerd waarin we zowel aandacht besteden aan kennisdeling als aan kenniscreatie (het ontwerpen van concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk om een doorgaande lijn PO en VO te stimuleren).

Inhoud

Aan het eind van elke bijeenkomst bespreken we de onderwerpen die de volgende keer aan bod zullen komen. 

De inhoud voor deze bijeenkomst wordt nog ingevuld, maar zal bestaan uit een kennisoverdracht, werkopdracht en good practise.  

Programma

Maandag 26 februari 2024 van 15.30-17.00 uur

Maandag 13 mei 2024 van 15.30- 17.00 uur

Plaats wordt nader bepaald.