14 maart 2024

Workshop over de ‘Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs’

Evenement aangemaakt doorPlein013
ContactpersoonLinda van Elderen en Esther Busio - E.busio@plein013.nl
Inschrijving open voorAlleen medewerkers van Plein013
Inschrijving sluit op13 maart 2024
 
LocatieOnline
Tijd16.00-17.00 uur
 
SessieleiderLinda van Elderen, Eline van den Biggelaar, Esther Busio
Thema
Doelgroep

De inschrijving van dit evenement is gesloten.

Doel

9 maart 2024 start de week van de hoogbegaafdheid: https://weekvandehoogbegaafdheid.nl.

Die eek zullen POINT 013 en Plein 013 gezamenlijk een online workshop verzorgen. 

In deze workshop lichten we de totstandkoming van deze HB-routekaart toe. Daarnaast gaan we in op hoe de HB-routekaart ingezet kan worden om ondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen. Ook bekijken we wat de volgende stap in de begeleiding kan zijn.

Inhoud

In schooljaar 2022-2023 is er een samenwerking geweest tussen Samenwerkingsverband Plein 013 en Onderzoekswerkplaats POINT013 gericht op het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoeften van (hoog)begaafde (HB) leerlingen in het primair onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een HB-routekaart, waarin de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen zijn gekoppeld aan de ondersteuningsniveaus.

Binnen regio Tilburg e.o. hanteren we de volgende ondersteuningsniveaus;

1a. Goed onderwijs in elke groep
1b. Afstemming op specifieke ondersteuningsbehoeften
2a. Ondersteuning in de groep/school
2b. Ondersteuning met externe expertise
3a. Gespecialiseerde ondersteuning (SBO)
3b. Gespecialiseerde ondersteuning (SO)

Voor meer informatie kunt u de visual raadplegen; Visual-basis-extra-ondersteuning.pdf (plein013.nl)

POINT013 en Samenwerkingsverband Plein 013 zullen samen deze workshop verzorgen.

Wil je alvast een kijkje nemen; deze routekaart is hier te vinden; Routekaart | POINT (point013.nl)

Bijzonderheden

Deze bijeenkomst is online.