13 mei 2024

POVO-HB bijeenkomst 4 Plein 013 en Portvolio VO

Evenement aangemaakt doorPlein013
ContactpersoonEsther Busio - E.busio@plein013.nl
Inschrijving open voorMedewerkers van alle organisaties
Inschrijving sluit op13 mei 2024
 
LocatieNader te bepalen
Tijd15.30-17.00
 
SessieleiderEsther Busio (PO) en Carla van Moorsel (VO)
ThemaBrede talentontwikkeling, Onderwijsontwikkelingen, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen
DoelgroepOnderwijs: Onderwijzend personeel, IB'er, Onderwijsondersteunend personeel, Begeleiders Passend Onderwijs

Doel

Vanuit PO en VO is de wens om een doorgaande lijn in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen vorm te geven. 
In het eerste jaar (2021-2022) hebben we elkaar vooral leren kennen en informatie en ervaringen uitgewisseld. Afgelopen schooljaar hebben we ons gericht op een paar inhoudelijke thema’s, onder andere op overdracht vanuit PO naar VO.
Omdat we merken dat het overleg zowel voor het PO als voor het VO als prettig en helpend wordt ervaren, zijn ook dit schooljaar 4 bijeenkomsten georganiseerd waarin we zowel aandacht besteden aan kennisdeling als aan kenniscreatie (het ontwerpen van concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk om een doorgaande lijn PO en VO te stimuleren).

Inhoud

Aan het eind van elke bijeenkomst bespreken we de onderwerpen die de volgende keer aan bod zullen komen. 

De inhoud voor deze bijeenkomst wordt nog ingevuld, maar zal bestaan uit een kennisoverdracht, werkopdracht en good practise. 

Programma

Dit is de laatste bijeenkomst voor dit schooljaar. Mocht POVO-HB voortgezet worden in schooljaar 2024-2025 zullen in deze bijeenkomst de nieuwe data worden gecomunniceerd. 

Inschrijven